loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Bac Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Diễn Châu (7)
  • Cầu Bùng (3)
  • Diễn Châu (2)
  • Ngã Tư Diễn Châu (2)
 • Yên Thành (6)
  • Chợ Gám, Yên Thành, Nghệ An (3)
  • Đón tận nơi trong huyện Yên Thành (3)
 • Con Cuông (2)
  • Bến xe Con Cuông (2)
 • Vinh (2)
  • Bến xe Chợ Vinh (2)
 • Đô Lương (2)
  • Văn phòng Đô Lương (2)
Drop-off Point
 • Bắc Ninh (10)
  • Bến xe Bắc Ninh (10)
 • Quế Võ (6)
  • Bến xe Quế Võ (6)
 • Yên Phong (6)
  • KCN Sam Sung Bắc Ninh (6)
Seat types
Rating
& up (23)
& up (35)
& up (35)
& up (38)

Bus tickets from Nghe An to Bac Ninh

: 66 trips
Sort by:
Tăng Tín
Tăng Tín
3.8 (9)
Giường nằm 44 chỗ
20:45
• Gám Market
9h50m
06:35
• Bac Ninh Bus Station
170,000 VND
23 available seats
Tăng Tín
Tăng Tín
3.8 (9)
Giường nằm 44 chỗ
20:30
• Gám Market
9h50m
06:20
• Bac Ninh Bus Station
170,000 VND
23 available seats
Tăng Tín
Tăng Tín
3.8 (9)
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Gám Market
9h50m
06:50
• Bac Ninh Bus Station
170,000 VND
23 available seats
Tăng Tín
Tăng Tín
3.8 (9)
Giường nằm 44 chỗ
21:40
• Bùng Bridge
9h10m
06:50
• Bac Ninh Bus Station
170,000 VND
23 available seats
*Belongs to 21:00 24-09-2020 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Tăng Tín
Tăng Tín
3.8 (9)
Giường nằm 44 chỗ
21:25
• Bùng Bridge
9h10m
06:35
• Bac Ninh Bus Station
170,000 VND
23 available seats
*Belongs to 20:45 24-09-2020 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Tăng Tín
Tăng Tín
3.8 (9)
Giường nằm 44 chỗ
21:10
• Bùng Bridge
9h10m
06:20
• Bac Ninh Bus Station
170,000 VND
23 available seats
*Belongs to 20:30 24-09-2020 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Lộc Thủy
Lộc Thủy
3.3 (6)
Limousine 34 giường phòng
07:00
• Con Cuong Bus Station
8h45m
15:45
• Bến xe Quế Võ
250,000 VND
30 available seats
Lộc Thủy
Lộc Thủy
3.3 (6)
Limousine 34 giường phòng
19:00
• Con Cuong Bus Station
8h45m
03:45
• Bến xe Quế Võ
250,000 VND
30 available seats
Lộc Thủy
Lộc Thủy
3.3 (6)
Limousine 34 giường phòng
22:30
• Diễn Châu
5h15m
03:45
• Bến xe Quế Võ
250,000 VND
30 available seats
*Belongs to 19:00 24-09-2020 Nghe An - Bac Ninh trip
Lộc Thủy
Lộc Thủy
3.3 (6)
Limousine 34 giường phòng
10:30
• Diễn Châu
5h15m
15:45
• Bến xe Quế Võ
250,000 VND
30 available seats
*Belongs to 07:00 24-09-2020 Nghe An - Bac Ninh trip
Lộc Thủy
Lộc Thủy
3.3 (6)
Limousine 34 giường phòng
09:00
• Do Luong Office
6h45m
15:45
• Bến xe Quế Võ
250,000 VND
30 available seats
*Belongs to 07:00 24-09-2020 Nghe An - Bac Ninh trip
Lộc Thủy
Lộc Thủy
3.3 (6)
Limousine 34 giường phòng
21:00
• Do Luong Office
6h45m
03:45
• Bến xe Quế Võ
250,000 VND
30 available seats
*Belongs to 19:00 24-09-2020 Nghe An - Bac Ninh trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
2.9 (15)
Giường nằm 44 chỗ
21:30
• Cho Vinh Bus Station
7h10m
04:40
• Bac Ninh Bus Station
200,000 VND
29 available seats
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
2.9 (15)
Giường nằm 44 chỗ
22:40
• Dien Chau crossroads
6h
04:40
• Bac Ninh Bus Station
200,000 VND
29 available seats
*Belongs to 21:30 24-09-2020 Cua Lo - Bac Ninh trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
2.9 (15)
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Cho Vinh Bus Station
7h10m
19:10
• Bac Ninh Bus Station
200,000 VND
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
2.9 (15)
Giường nằm 44 chỗ
13:10
• Dien Chau crossroads
6h
19:10
• Bac Ninh Bus Station
200,000 VND
*Belongs to 12:00 24-09-2020 Cua Lo - Bac Ninh trip
Hải Bình
Hải Bình
3.7 (11)
Giường nằm 46 chỗ
• Con Cuong Bus Station
7h15m
05:15
• Bac Ninh Bus Station
180,000 VND
Hải Bình
Hải Bình
3.7 (11)
Giường nằm 46 chỗ
• Anh Son Bus station
6h15m
02:15
• Bac Ninh Bus Station
170,000 VND
Hải Bình
Hải Bình
3.7 (11)
Giường nằm 46 chỗ
• Anh Son Bus station
6h55m
05:10
• Bac Ninh Bus Station
170,000 VND
Hải Bình
Hải Bình
3.7 (11)
Giường nằm 46 chỗ
00:30
• Dien Chau Bus Station
4h45m
05:15
• Bac Ninh Bus Station
150,000 VND