loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Bac Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Bac Ninh

: 56 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Ngã 5 Thanh Chương
9h45m
16:45
• SamSung Bắc Ninh
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Nam Đàn
8h45m
16:45
• SamSung Bắc Ninh
*Belongs to 07:00 03-10-2022 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:45
• TP Vinh (Dọc QL1A)
8h
16:45
• SamSung Bắc Ninh
*Belongs to 07:00 03-10-2022 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Thị trấn Diễn Châu
7h30m
16:45
• SamSung Bắc Ninh
*Belongs to 07:00 03-10-2022 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
09:45
• Thị xã Hoàng Mai
7h
16:45
• SamSung Bắc Ninh
*Belongs to 07:00 03-10-2022 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ngã 5 Thanh Chương
9h45m
04:45
• SamSung Bắc Ninh
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Nam Đàn
8h45m
04:45
• SamSung Bắc Ninh
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:45
• TP Vinh (Dọc QL1A)
8h
04:45
• SamSung Bắc Ninh
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:15
• Thị trấn Diễn Châu
7h30m
04:45
• SamSung Bắc Ninh
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:45
• Thị xã Hoàng Mai
7h
04:45
• SamSung Bắc Ninh
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
12:25
• Ngã Tư Diễn Châu
7h15m
19:40
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 11:15 03-10-2022 Cua Lo - Bac Ninh trip
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Ngã Tư Diễn Châu
7h15m
05:25
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 21:00 03-10-2022 Cua Lo - Bac Ninh trip
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
00:30
• Bến xe Diễn Châu
5h25m
05:55
• Bến xe Bắc Ninh
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Con Cuông
7h55m
05:55
• Bến xe Bắc Ninh
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Đô Lương
5h35m
00:35
• Bắc Ninh
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Tân Kỳ
5h15m
00:35
• Bắc Ninh
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Thành Tâm (Bắc Ninh)
Giường nằm 44 chỗ
• Nghĩa Đàn
4h55m
00:35
• Bắc Ninh
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Bến xe Con Cuông
8h55m
05:55
• Bến xe Bắc Ninh
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Anh Sơn
6h55m
05:55
• Bến xe Bắc Ninh
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
• Ngã 5 Thanh Chương
9h45m
05:15
• SamSung Bắc Ninh
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Đô Lương
6h25m
05:55
• Bến xe Bắc Ninh
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Bến xe Anh Sơn
7h55m
05:55
• Bến xe Bắc Ninh
Hùng Thục (Nghệ An)
Hùng Thục (Nghệ An)
Giường nằm 40 chỗ
• Thị trấn Tân Kỳ
7h40m
04:10
• KCN Sam Sung Bắc Ninh
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Diễn Châu
5h25m
04:55
• Bến xe Bắc Ninh
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Bến xe Đô Lương
7h25m
05:55
• Bến xe Bắc Ninh
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Nam Đàn
8h45m
05:15
• SamSung Bắc Ninh
Hùng Thục (Nghệ An)
Hùng Thục (Nghệ An)
Giường nằm 40 chỗ
• Ngã ba Cừa
7h20m
04:10
• KCN Sam Sung Bắc Ninh
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
• TP Vinh (Dọc QL1A)
8h
05:15
• SamSung Bắc Ninh
Hùng Thục (Nghệ An)
Hùng Thục (Nghệ An)
Giường nằm 40 chỗ
• Nghĩa Bình
6h50m
04:10
• KCN Sam Sung Bắc Ninh
Hải Bình
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Bến xe Diễn Châu
6h25m
05:55
• Bến xe Bắc Ninh