loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Dak Lak > Bus ticket from Nha Trang to Buon Ma Thuot
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Nha Trang (21)
  • VP Nha Trang (10)
  • 6-27 Nguyễn Thiện Thuật (5)
  • Nha Trang (5)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (1)
Drop-off Point
 • Buôn Ma Thuột (26)
  • VP Buôn Ma Thuột (15)
  • Nội Thành TP. Buôn Ma Thuột (5)
  • VP Đắk Lắk (5)
  • Bưu Điện Tỉnh Dak Lak - Bưu Điện KM 3 (1)
Seat types
Rating
& up (11)
& up (12)
& up (22)
& up (22)

Bus tickets from Nha Trang - Khanh Hoa to Buon Ma Thuot - Dak Lak

: 26 trips
Sort by:
Notice
////static.vexere.com/c/i/11908/xe-rang-dong-VeXeRe-zNHVKf7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Rạng Đông Limousine
4.7
• 15 ratings
Limousine Ghế Massage 11 chỗ
11:00
• Nha Trang Office
4h
15:00
• Buon Ma Thuot Office
200,000 VND
3 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
06:00
• VP Nha Trang
4h
10:00
• VP Buôn Ma Thuột
100,000 VND
16 available seats
////static.vexere.com/c/i/11807/xe-thinh-phat---tuan-anh-VeXeRe-n76WEpY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thịnh Phát - Tuấn Anh
4.1
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ
11:00
• Nha Trang
4h
15:00
• Dak Lak Office
200,000 VND
2 available seats
Notice
////static.vexere.com/c/i/11908/xe-rang-dong-VeXeRe-zNHVKf7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Rạng Đông Limousine
4.7
• 15 ratings
Limousine Ghế Massage 11 chỗ
14:00
• Nha Trang Office
4h
18:00
• Buon Ma Thuot Office
200,000 VND
7 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
14:30
• VP Nha Trang
4h
18:30
• VP Buôn Ma Thuột
100,000 VND
21 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
06:30
• VP Nha Trang
4h
10:30
• VP Buôn Ma Thuột
100,000 VND
21 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
08:15
• VP Nha Trang
4h
12:15
• VP Buôn Ma Thuột
100,000 VND
19 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
10:30
• VP Nha Trang
4h
14:30
• VP Buôn Ma Thuột
100,000 VND
21 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Giường nằm 44 chỗ
07:30
• VP Nha Trang
4h
11:30
• VP Buôn Ma Thuột
120,000 VND
24 available seats
////static.vexere.com/c/i/11807/xe-thinh-phat---tuan-anh-VeXeRe-n76WEpY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thịnh Phát - Tuấn Anh
4.1
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ
08:00
• Nha Trang
4h
12:00
• Dak Lak Office
200,000 VND
8 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Giường nằm 44 chỗ
11:31
• VP Nha Trang
4h
15:31
• VP Buôn Ma Thuột
120,000 VND
30 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
12:15
• VP Nha Trang
4h
16:15
• VP Buôn Ma Thuột
100,000 VND
21 available seats
Notice
////static.vexere.com/c/i/11908/xe-rang-dong-VeXeRe-zNHVKf7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Rạng Đông Limousine
4.7
• 15 ratings
Limousine Ghế Massage 11 chỗ
08:00
• Nha Trang Office
4h
12:00
• Buon Ma Thuot Office
200,000 VND
8 available seats
////static.vexere.com/c/i/11807/xe-thinh-phat---tuan-anh-VeXeRe-n76WEpY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thịnh Phát - Tuấn Anh
4.1
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ
14:00
• Nha Trang
4h
18:00
• Dak Lak Office
200,000 VND
6 available seats
////static.vexere.com/c/i/11807/xe-thinh-phat---tuan-anh-VeXeRe-n76WEpY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thịnh Phát - Tuấn Anh
4.1
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ
19:00
• Nha Trang
4h
23:00
• Dak Lak Office
200,000 VND
8 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
13:00
• VP Nha Trang
4h
17:00
• VP Buôn Ma Thuột
100,000 VND
21 available seats
////static.vexere.com/c/i/11807/xe-thinh-phat---tuan-anh-VeXeRe-n76WEpY-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thịnh Phát - Tuấn Anh
4.1
• 5 ratings
Limousine 9 chỗ
17:00
• Nha Trang
4h
21:00
• Dak Lak Office
200,000 VND
8 available seats
////static.vexere.com/production/images/1565845329600.jpeg?w=250&h=250
Hương Khuê
2.4
• 5 ratings
Giường nằm 44 chỗ
13:31
• VP Nha Trang
4h
17:31
• VP Buôn Ma Thuột
120,000 VND
24 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 34 giường
19:30
• Bus station south of Nha Trang
4h30m
00:00
• Bưu Điện Tỉnh Dak Lak - Bưu Điện KM 3
270,000 VND
11 available seats
*Belongs to 19:30 07-06-2020 Phan Rang - Gia Lai trip
Notice
////static.vexere.com/c/i/11908/xe-rang-dong-VeXeRe-zNHVKf7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Rạng Đông
4.7
• 15 ratings
Limousine Ghế Massage 11 chỗ
• Nha Trang Office
4h15m
18:15
• Sân bay Buôn Ma Thuột
200,000 VND