loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Binh to Thanh Hoa > Bus ticket from Ninh Binh to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Ninh Bình (16)
  • Big C Ninh Bình (7)
  • BigC Ninh Bình (7)
  • Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình (2)
Drop-off Point
 • Thanh Hóa (16)
  • Big C Thanh Hóa (16)
Seat types
Rating
& up (21)
& up (21)
& up (21)
& up (21)

Bus tickets from Ninh Binh - Ninh Binh to Thanh Hoa - Thanh Hoa

: 24 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
00:45
• Big C Ninh Binh
1h
01:45
• Bic C Thanh Hoa
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 23:15 04-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ (mới)
01:10
• BigC Ninh Binh
1h20m
02:30
• Big C Thanh Hoa
150,000 VND
24 available seats
*Belongs to 22:30 04-06-2020 BX Gia Lam - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
10:55
• Big C Ninh Binh
1h
11:55
• Bic C Thanh Hoa
250,000 VND
10 available seats
*Belongs to 09:25 05-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 32 chỗ
19:50
• BigC Ninh Binh
1h20m
21:10
• Big C Thanh Hoa
150,000 VND
23 available seats
*Belongs to 18:10 05-06-2020 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
00:00
• Big C Ninh Binh
1h
01:00
• Bic C Thanh Hoa
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 22:30 04-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
22:30
• Highway 1A (through Ninh Binh city)
1h
23:30
• Bic C Thanh Hoa
80,000 VND
34 available seats
*Belongs to 21:00 05-06-2020 Ha Noi - Nghe An trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
14:40
• Big C Ninh Binh
1h
15:40
• Bic C Thanh Hoa
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 13:10 05-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:30
• BigC Ninh Binh
1h20m
19:50
• Big C Thanh Hoa
150,000 VND
25 available seats
*Belongs to 16:50 05-06-2020 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
22:00
• Big C Ninh Binh
1h
23:00
• Bic C Thanh Hoa
250,000 VND
10 available seats
*Belongs to 20:30 05-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 15 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
01:30
• BigC Ninh Binh
1h20m
02:50
• Big C Thanh Hoa
150,000 VND
24 available seats
*Belongs to 23:50 04-06-2020 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Highway 1A (through Ninh Binh city)
1h
15:00
• Bic C Thanh Hoa
80,000 VND
35 available seats
*Belongs to 12:30 05-06-2020 Ha Noi - Nghe An trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
13:15
• Big C Ninh Binh
1h
14:15
• Bic C Thanh Hoa
250,000 VND
11 available seats
*Belongs to 11:45 05-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.8
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
18:20
• Big C Ninh Binh
1h
19:20
• Bic C Thanh Hoa
250,000 VND
9 available seats
*Belongs to 16:50 05-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
17:10
• BigC Ninh Binh
1h20m
18:30
• Big C Thanh Hoa
150,000 VND
25 available seats
*Belongs to 13:00 05-06-2020 BX Son Tay - Vinh trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:10
• BigC Ninh Binh
1h20m
22:30
• Big C Thanh Hoa
150,000 VND
24 available seats
*Belongs to 17:00 05-06-2020 BX Son Tay - Vinh trip
////////static.vexere.com/production/images/1569400745694.jpeg?w=250&h=250
Nam Quỳnh Anh Limousine
4.2
• 8 ratings
Limousine giường phòng 34 chỗ
00:40
• BigC Ninh Binh
1h20m
02:00
• Big C Thanh Hoa
150,000 VND
25 available seats
*Belongs to 23:00 04-06-2020 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
////static.vexere.com/production/images/1566290179981.jpeg?w=250&h=250
Kim Chi 265
4.2
• 10 ratings
Limousine 34 Giường VIP
19:45
• Big C Ninh Binh
0h45m
20:30
• Big C Thanh Hoa
400,000 VND
360,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1566295982325.jpeg?w=250&h=250
Hùng Đức (Quảng Ngãi)
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• BigC Ninh Binh
1h
18:30
• BigC Thanh Hoa
70,000 VND
Notice
////static.vexere.com/production/images/1579247530296.jpeg?w=250&h=250
Sao Việt
4.0
• 118 ratings
Giường nằm 4X chỗ
• Ninh Bình
1h20m
07:40
• Northern Thanh Hoa Bus Station
80,000 VND
Notice
////static.vexere.com/production/images/1579247530296.jpeg?w=250&h=250
Sao Việt
4.0
• 118 ratings
Giường nằm 4X chỗ
• Ninh Bình
1h20m
16:25
• Northern Thanh Hoa Bus Station
80,000 VND