loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Nam to Quang Ngai > Bus ticket from Nui Thanh to Quang Ngai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Núi Thành (18)
Drop-off point
 • Đức Phổ (6)
 • Bình Sơn (3)
 • Mộ Đức (3)
 • Quảng Ngãi (3)
 • Sơn Tịnh (3)
Types of seat
Rating
& up (18)

Find the cheapest bus tickets from Nui Thanh - Quang Nam to Quang Ngai

: 18 trips
Sort by:
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
0h50m
02:20
• Quảng Ngãi
220,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
0h10m
01:25
• Dốc Sỏi
220,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
1h5m
02:35
• Mộ Đức
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Chu Lai
1h25m
13:40
• Đức Phổ
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Chu Lai
0h20m
23:20
• Châu Ổ
220,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
0h10m
13:40
• Dốc Sỏi
170,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Chu Lai
1h5m
00:05
• Mộ Đức
220,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
1h25m
02:40
• Đức Phổ
220,000VND
Sơn Tùng
Limousine giường nằm 34 chỗ
• Chu Lai
1h50m
00:50
• Sa Huỳnh
220,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
1h50m
03:20
• Sa Huỳnh
220,000VND

Rate your ticket searching experiences

Sơn Tùng
Giường nằm 41 chỗ
• Chu Lai
0h50m
14:50
• Quảng Ngãi
220,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
1h5m
18:35
• Mộ Đức
170,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 41 chỗ
• Chu Lai
0h10m
10:15
• Dốc Sỏi
220,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
1h50m
13:20
• Sa Huỳnh
170,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
0h20m
01:50
• Châu Ổ
220,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
1h25m
18:55
• Đức Phổ
170,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
0h20m
12:05
• Châu Ổ
170,000VND
Sơn Tùng
Giường nằm 44 chỗ
• Chu Lai
0h50m
12:35
• Quảng Ngãi
170,000VND