loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Nam to Ninh Binh > Bus ticket from Phu Ly to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Phủ Lý (15)
  • Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel) (13)
  • Thị xã Phủ Lý (2)
Drop-off Point
 • Ninh Bình (80)
  • Bưu điện Ninh Bình (13)
  • Cổng khu du lịch Tràng An (13)
  • Ngã ba Tam Giác (Siêu thị điện máy xanh) (13)
  • Ngã tư Hoa Đô (13)
  • Ngã tư viện 5 (13)
  • Văn phòng Ninh Bình (13)
  • Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình (2)
 • Hoa Lư (13)
  • Cửa hàng xăng dầu Cầu Huyện (13)
Seat types
Rating
& up (2)
& up (21)
& up (21)
& up (21)

Bus tickets from Phu Ly - Ha Nam to Ninh Binh - Ninh Binh

: 28 trips
Sort by:
Discount
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
21:50
• Phu Ly Commune
0h40m
22:30
• Highway 1A (through Ninh Binh city)
80,000 VND
70,000 VND
33 available seats
*Belongs to 21:00 30-05-2020 Ha Noi - Nghe An trip
Discount
//static.vexere.com/production/images/1559877858197.jpeg?w=250&h=250
Mận Tịnh
4.4
• 8 ratings
Giường nằm 44 chỗ
13:20
• Phu Ly Commune
0h40m
14:00
• Highway 1A (through Ninh Binh city)
80,000 VND
70,000 VND
35 available seats
*Belongs to 12:30 30-05-2020 Ha Noi - Nghe An trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1579247530296.jpeg?w=250&h=250
Sao Việt
4.0
• 118 ratings
Giường nằm 4X chỗ
• Phu Ly City
0h40m
01:35
• Ninh Bình
80,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
10:12
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
11:02
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
18:20
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
19:10
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
////static.vexere.com/production/images/1579247530296.jpeg?w=250&h=250
Sao Việt
4.0
• 118 ratings
Giường nằm 4X chỗ
• Phu Ly City
0h40m
15:05
• Ninh Bình
80,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
1h30m
16:40
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
10:30
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
18:42
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
19:32
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
17:47
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
18:37
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
08:57
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
09:47
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
08:02
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
08:52
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
07:12
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
08:02
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
15:52
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
16:42
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
14:02
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
14:52
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
19:27
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
20:17
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
16:42
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
17:32
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
10:52
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
11:42
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
12:32
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
13:22
• Ninh Bình Office
40,000 VND
Notice
//static.vexere.com/c/i/20477/xe-thien-truong-(vinh-yen)-VeXeRe-xgz36Xs-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
3.8
• 12 ratings
Ghế ngồi 29 chỗ
15:02
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
0h50m
15:52
• Ninh Bình Office
40,000 VND