loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ngai to Binh Duong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Quảng Ngãi (4)
  • Bến xe Quảng Ngãi (3)
  • VP Quảng Ngãi (1)
 • Đức Phổ (4)
  • Đức Phổ (3)
  • Sa Huỳnh (1)
 • Mộ Đức (3)
  • Mộ Đức (3)
Drop-off Point
 • Thủ Dầu Một (6)
  • Bến xe khách Bình Dương (6)
 • Bến Cát (5)
  • Bến xe khách thị xã Bến Cát (3)
  • Bình Dương (2)
Seat types
Rating
& up (11)
& up (13)
& up (13)
& up (13)

Bus tickets from Quang Ngai to Binh Duong

: 13 trips
Sort by:
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy
4.4
• 5 ratings
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Bến xe Quảng Ngãi
17h20m
05:50
• Binh Duong Bus Station
300,000 VND
16 available seats
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy Limousine
4.4
• 5 ratings
Limousine giường nằm 32 chỗ
14:00
• Bến xe Quảng Ngãi
17h25m
07:25
• Bến xe khách thị xã Bến Cát
350,000 VND
12 available seats
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy Limousine
4.4
• 5 ratings
Limousine giường nằm 32 chỗ
14:00
• Bến xe Quảng Ngãi
16h45m
06:45
• Binh Duong Bus Station
350,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 01-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy Limousine
4.4
• 5 ratings
Limousine giường nằm 32 chỗ
14:30
• Mộ Đức
16h55m
07:25
• Bến xe khách thị xã Bến Cát
350,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 01-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy Limousine
4.4
• 5 ratings
Limousine giường nằm 32 chỗ
14:30
• Mộ Đức
16h15m
06:45
• Binh Duong Bus Station
350,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 01-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy
4.4
• 5 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:40
• Đức Phổ
16h10m
05:50
• Binh Duong Bus Station
300,000 VND
16 available seats
*Belongs to 12:30 01-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy Limousine
4.4
• 5 ratings
Limousine giường nằm 32 chỗ
15:10
• Đức Phổ
15h35m
06:45
• Binh Duong Bus Station
350,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 01-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy Limousine
4.4
• 5 ratings
Limousine giường nằm 32 chỗ
15:10
• Đức Phổ
16h15m
07:25
• Bến xe khách thị xã Bến Cát
350,000 VND
12 available seats
*Belongs to 14:00 01-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
////static.vexere.com/production/images/1589182786423.jpeg?w=250&h=250
Thanh Thủy
4.4
• 5 ratings
Giường nằm 46 chỗ
13:00
• Mộ Đức
16h50m
05:50
• Binh Duong Bus Station
300,000 VND
16 available seats
*Belongs to 12:30 01-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Quang Ngai Province Office
16h10m
04:10
• Bình Dương
From 270,000 VND
*Belongs to 12:00 01-06-2020 Quang Ngai - Tay Ninh trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
13:00
• Sa Huỳnh
15h10m
04:10
• Bình Dương
From 270,000 VND
*Belongs to 12:00 01-06-2020 Quang Ngai - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/22246/xe-tien-mai-VeXeRe-aH1wYAJ-1000x600.jpeg?w=250&h=250
An Tiến Phát
3.7
• 6 ratings
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• Bình Long - Bình Sơn
16h
04:00
• Binh Duong Bus Station
300,000 VND
////static.vexere.com/c/i/22246/xe-tien-mai-VeXeRe-aH1wYAJ-1000x600.jpeg?w=250&h=250
An Tiến Phát
3.7
• 6 ratings
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Bến xe Quảng Ngãi
15h30m
04:00
• Binh Duong Bus Station
300,000 VND