loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Hai Phong > Bus ticket from San bay Noi Bai to Le Chan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Sóc Sơn (28)
Drop-off point
 • An Dương (42)
 • An Lão (28)
 • Hồng Bàng (28)
 • Dương Kinh (14)
 • Hải An (14)
 • Kiến An (14)
 • Lê Chân (14)
 • Ngô Quyền (14)
 • Thuỷ Nguyên (14)
Types of seat
Rating
& up (14)

Find the cheapest bus tickets from San bay Noi Bai to Le Chan - Hai Phong

: 14 trips
Sort by:
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
06:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
09:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 08:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
12:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
15:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 14:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
14:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
17:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 16:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
09:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
12:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 11:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
04:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
07:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 06:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
16:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
19:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 18:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
07:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
10:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 09:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
13:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
16:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 15:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
05:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
08:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 07:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
17:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
20:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 19:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip

Rate your ticket searching experiences

AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
08:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
11:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 10:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
11:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
14:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 13:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
15:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
18:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 17:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip
AGO Hoàng Phương
AGO Hoàng Phương
Limousine 9 chỗ
10:30
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
3h
13:30
• Văn phòng Hải Phòng
Spotlessly cleanSafe drivingGood service attitude
500,000VND
*Belongs to 12:00 18-08-2022 Ha Noi - Hai Phong trip