loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tây Ninh to Sài Gòn > Bus ticket from Tân Châu to Sài Gòn
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
0
100
Nhà xe
Điểm đón
 • Tân Châu (116)
  • Suối Dây (24)
  • Tân Hà (24)
  • Suối Ngô (22)
  • Tân Châu (16)
  • Kà Tum (15)
  • Ma Thiên Lãnh - Mỹ Hương (15)
Điểm trả
 • Tân Bình (147)
  • Cột 15 Ga Quốc Tế (49)
  • Cột B6 Ga Quốc Nội (49)
  • Sân Bay Tân Sơn Nhất (49)
 • Tân Phú (40)
  • VP Trường Chinh (40)
 • Củ Chi (27)
  • Điện máy xanh Củ Chi (27)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (175)
trở lên (175)
trở lên (175)
trở lên (175)

Vé xe từ Tân Châu - Tây Ninh đi Sài Gòn

: 438 chuyến
Sắp xếp theo:
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
12:05
• Suối Dây
4h5m
16:10
• VP Trường Chinh
110,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:50 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
14:20
• Ma Thiên Lãnh - Mỹ Hương
1h50m
16:10
• VP Trường Chinh
70,000 đ
15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:50 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
09:55
• Suối Ngô
4h15m
14:10
• Điện máy xanh Củ Chi
130,000 đ
11 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 12:10 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
07:00
• Kà Tum
2h50m
09:50
• VP Trường Chinh
90,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
07:45
• Tân Hà
3h35m
11:20
• VP Trường Chinh
90,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
07:15
• Suối Dây
3h45m
11:00
• Điện máy xanh Củ Chi
110,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
09:30
• Ma Thiên Lãnh - Mỹ Hương
1h50m
11:20
• VP Trường Chinh
70,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
09:30
• Ma Thiên Lãnh - Mỹ Hương
2h20m
11:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
120,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
15:30
• Tân Châu
2h20m
17:50
• VP Trường Chinh
90,000 đ
14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:30 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
05:45
• Suối Dây
4h35m
10:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
130,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
07:30
• Tân Châu
2h20m
09:50
• VP Trường Chinh
90,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
05:15
• Suối Ngô
5h5m
10:20
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
150,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
05:45
• Suối Dây
3h45m
09:30
• Điện máy xanh Củ Chi
110,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
00:15
• Suối Dây
4h35m
04:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
130,000 đ
6 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 02:00 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
01:46
• Tân Hà
3h15m
05:01
• Điện máy xanh Củ Chi
90,000 đ
2 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 03:01 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
00:46
• Suối Ngô
4h35m
05:21
• VP Trường Chinh
130,000 đ
2 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 03:01 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 16 chỗ
03:31
• Ma Thiên Lãnh - Mỹ Hương
1h50m
05:21
• VP Trường Chinh
70,000 đ
2 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 03:01 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
03:45
• Suối Ngô
5h5m
08:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
150,000 đ
8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
04:15
• Suối Dây
4h35m
08:50
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
130,000 đ
8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
4.0
• 2 Đánh giá
Ghế ngồi 15 chỗ
06:45
• Suối Ngô
4h35m
11:20
• VP Trường Chinh
130,000 đ
13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 29-02-2020 Tân Châu - Sân Bay - Sài Gòn