loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tay Ninh to Sai Gon > Bus ticket from Tay Ninh to Hoc Mon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Dương Minh Châu (85)
 • Trảng Bàng (85)
 • Tân Châu (68)
 • Tây Ninh (57)
 • Gò Dầu (51)
Drop-off point
 • Tân Phú (34)
 • Hóc Môn (23)
 • Bình Thạnh (17)
 • Bình Tân (17)
 • Gò Vấp (17)
 • Quận 1 (17)
 • Quận 11 (17)
 • Quận 4 (17)
 • Quận 7 (17)
 • Quận 8 (17)
 • Tân Bình (17)
Types of seat
Rating
& up (18)
& up (21)

Find the cheapest bus tickets from Tay Ninh - Tay Ninh to Hoc Mon - Sai Gon

: 23 trips
Sort by:
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
19:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 16:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
18:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 15:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
21:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 18:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
21:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
23:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
07:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 04:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
10:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 07:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
11:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 08:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
17:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 14:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
14:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
09:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 06:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip

Rate your ticket searching experiences

Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
20:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 17:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
08:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 05:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
12:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 09:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
13:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 10:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
20:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
22:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 19:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
16:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 13:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Huệ Nghĩa Limousine
Huệ Nghĩa Limousine
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Vp. Ninh Sơn
2h
15:00
• Bến xe An Sương
110,000VND
160,000VND
*Belongs to 12:00 29-09-2022 Tan Chau - Sai Gon trip
Đồng Phước
Ghế ngồi 29 chỗ
• Bến xe Thị Xã Tây Ninh
2h
07:20
• Bến xe An Sương
Not available on VeXeRe
Notice
Lê Khánh
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
• Tòa Thánh Tây Ninh
2h10m
19:00
• Bến xe An Sương
Safe drivingGood service attitude
Not available on VeXeRe
Notice
Lê Khánh
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
• Ninh Sơn
2h30m
19:00
• Bến xe An Sương
Safe drivingGood service attitude
Not available on VeXeRe