loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thai Nguyen to Bac Kan > Bus ticket from Thai Nguyen to Bac Kan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Thai Nguyen to Bac Kan - Bac Kan

: 38 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
05:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
07:00
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
07:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
08:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
08:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
09:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
09:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
10:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
10:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
11:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
11:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
12:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
12:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
13:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
13:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
14:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
14:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
15:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
15:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
16:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
16:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
17:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
17:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
18:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
17:01
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
18:31
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
18:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
19:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
18:01
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
19:31
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
19:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
20:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
20:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
21:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
21:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
22:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
21:01
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
22:31
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Hà Lan
Xe 16 chỗ
• Thị trấn Đu
1h15m
20:55
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
Xe 16 chỗ
• Khách sạn Sông Cầu
1h55m
20:55
• Văn phòng Bắc Kạn
Công Ty CPCVTDV Bắc Kạn
Ghế ngồi 28 chỗ
10:20
• Bến xe Trung tâm Thái Nguyên
2h
12:20
• Bến xe khách Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
4h10m
02:11
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn Phòng Yên Bình
4h5m
02:11
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Nút giao Sông Công
4h
02:11
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn Phòng Yên Bình
4h5m
02:11
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Nút giao Sông Công
4h
02:11
• Văn phòng Bắc Kạn
Hạnh Quang
Hạnh Quang
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Đường tròn Tân Long Thái Nguyên
2h
22:00
• Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) - Gần Chi Cục Thủy Lợi Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
4h10m
02:11
• Văn phòng Bắc Kạn
Tuấn MInh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
22:00
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
1h
23:00
• Bến xe khách Bắc Kạn