loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to Da Nang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Thanh Hóa (8)
  • Thanh Hóa (4)
  • Big C Thanh Hóa (2)
  • Bến xe Phía Nam Thanh Hoá (1)
  • Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ 1A) (1)
 • Nga Sơn (1)
  • Cây xăng Tiến Tiến (1)
Drop-off Point
 • Liên Chiểu (7)
  • Bến xe trung tâm Đà Nẵng (5)
  • Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (2)
 • Hoà Vang (2)
  • Ngã Tư Túy Loan - QL14B (2)
Seat types
Rating
& up (10)
& up (16)
& up (17)
& up (20)

Bus tickets from Thanh Hoa to Da Nang

: 26 trips
Sort by:
////static.vexere.com/production/images/1566290179981.jpeg?w=250&h=250
Kim Chi 265
4.2
• 10 ratings
Limousine 34 Giường VIP
20:30
• Big C Thanh Hoa
8h30m
05:00
• Danang Bus Station
400,000 VND
360,000 VND
19 available seats
*Belongs to 18:30 30-05-2020 Ha Noi - Da Nang trip
//static.vexere.com/c/i/12851/xe-tu-tac-VeXeRe-2gBUM7m-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Tú Tạc
3.5
• 45 ratings
Giường nằm 46 chỗ
16:30
• Southern Thanh Hoa Bus Station
11h
03:30
• Da Nang Central Bus Station
250,000 VND
Discount
//static.vexere.com/c/i/16211/xe-tien-tien-VeXeRe-BXiFsoF-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tiến Tiến
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
04:30
• Tien Tien Fuel Station
11h45m
16:15
• Tuy Loan Cross-Road
550,000 VND
495,000 VND
*Belongs to 04:30 30-05-2020 Thanh Hoa - Sai Gon trip
Discount
//static.vexere.com/c/i/16211/xe-tien-tien-VeXeRe-BXiFsoF-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tiến Tiến
4.2
• 6 ratings
Giường nằm 44 chỗ
05:25
• Big C Thanh Hoa
10h50m
16:15
• Tuy Loan Cross-Road
550,000 VND
495,000 VND
*Belongs to 04:30 30-05-2020 Thanh Hoa - Sai Gon trip
//static.vexere.com/c/i/17359/xe-van-luc-tung-VeXeRe-UXuLFHq-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Vạn Lục Tùng
4.0
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
19:00
• Thanh Hoa
10h15m
05:15
• Da nang Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 14:45 30-05-2020 Hai Phong - Da Nang trip
//static.vexere.com/c/i/17359/xe-van-luc-tung-VeXeRe-UXuLFHq-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Vạn Lục Tùng
4.0
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
19:15
• Thanh Hoa
10h30m
05:45
• Da nang Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 14:30 30-05-2020 Quang Ninh - Da Nang trip
//static.vexere.com/c/i/17359/xe-van-luc-tung-VeXeRe-UXuLFHq-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Vạn Lục Tùng
4.0
• 14 ratings
Giường nằm 46 chỗ
18:00
• Thanh Hoa
10h45m
04:45
• Da nang Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 15:00 30-05-2020 Hai Duong - Da Nang trip
//static.vexere.com/production/images/1560747216850.jpeg?w=250&h=250
Việt Sơn Anh
3.3
• 3 ratings
Giường nằm 46 chỗ
16:20
• Thanh Hoa
12h20m
04:40
• Da nang Bus Station
300,000 VND
*Belongs to 06:30 30-05-2020 Mong Cai - Da Nang trip
//static.vexere.com/c/i/11825/xe-van-khoi-VeXeRe-BmI1dg4-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Vân Khôi
1.3
• 3 ratings
Giường nằm 40 chỗ
17:50
• Thanh Hoa (along 1A National Route)
11h10m
05:00
• Da nang Bus Station
350,000 VND
*Belongs to 15:00 30-05-2020 Ha Noi - Da Nang trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1588921427243.jpeg?w=250&h=250
Phượng Hoàng
4.1
• 16 ratings
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• Bim Son Bus Station
12h
22:00
• Đà Nẵng
410,000 VND
320,000 VND
Notice
//static.vexere.com/production/images/1563601195032.jpeg?w=250&h=250
Tân Kim Chi
4.0
• 33 ratings
Limousine 34 Giường VIP
• BigC Thanh Hóa
8h30m
06:00
• Da Nang Office
410,000 VND
380,000 VND
//static.vexere.com/c/i/12854/xe-tuan-thanh-VeXeRe-R94Ucoo-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tuấn Thành
1.9
• 7 ratings
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Ngọc Lặc
14h30m
04:30
• Da nang Bus Station
280,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1566295982325.jpeg?w=250&h=250
Hùng Đức (Quảng Ngãi)
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• BigC Thanh Hoa
10h30m
05:00
• Nam Hai Van Bus Stop
270,000 VND
//static.vexere.com/c/i/12854/xe-tuan-thanh-VeXeRe-R94Ucoo-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Tuấn Thành
1.9
• 7 ratings
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe phía nam Thanh Hóa
11h30m
04:35
• Da nang Bus Station
280,000 VND
//static.vexere.com/c/i/19133/xe-dien-linh-VeXeRe-wOibEOf-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Điền Linh
3.3
• 11 ratings
Giường nằm 44 chỗ
04:45
• Thanh Hóa
9h35m
14:20
• Đà Nẵng
600,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1566011299208.jpeg?w=250&h=250
Vạn Lục Tùng
4.0
• 14 ratings
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:30
• Big C Thanh Hoa
10h45m
05:15
• Da nang Bus Station
460,000 VND
//static.vexere.com/c/i/19133/xe-dien-linh-VeXeRe-wOibEOf-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Điền Linh
3.3
• 11 ratings
Giường nằm 44 chỗ
04:15
• Thanh Hóa
8h15m
12:30
• Đà Nẵng
950,000 VND
Hải Vân - Đà Nẵng
2.6
• 7 ratings
Giường nằm 40 chỗ (Có WC)
18:30
• Big C Thanh Hoa
11h30m
06:00
• Da nang Bus Station
270,000 VND
//static.vexere.com/c/i/29644/xe-duong-vu-VeXeRe-0iiJmZJ-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Dương Vũ
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 46 chỗ
20:10
• Thanh Hoa
10h35m
06:45
• Da nang Bus Station
375,000 VND
//static.vexere.com/c/i/29644/xe-duong-vu-VeXeRe-0iiJmZJ-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Dương Vũ
0.0
• 0 ratings
Giường nằm 46 chỗ
20:10
• Big C Thanh Hoa
9h
05:10
• Da nang Bus Station
350,000 VND