loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thua Thien-Hue to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Huế (9)
  • Huế (Dọc Quốc Lộ 1A) (9)
Drop-off Point
 • Thanh Hóa (9)
  • Big C Thanh Hóa (4)
  • Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ 1A) (3)
  • Thanh Hóa (2)
Seat types
Rating
& up (11)
& up (12)
& up (13)
& up (14)

Bus tickets from Thua Thien-Hue to Thanh Hoa

: 26 trips
Sort by:
Kim Chi 265
Kim Chi 265
4.3 (21)
Limousine 34 Giường VIP
21:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
04:15
• Big C Thanh Hoa
650,000 VND
500,000 VND
14 available seats
*Belongs to 19:45 26-09-2020 Da Nang - Ha Noi trip
Kim Chi 265
Kim Chi 265
4.3 (21)
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
20:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
03:30
• Big C Thanh Hoa
650,000 VND
500,000 VND
13 available seats
*Belongs to 19:00 26-09-2020 Da Nang - Ha Noi trip
Kim Chi 265
Kim Chi 265
4.3 (22)
Giường nằm 36 chỗ
21:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
04:30
• Big C Thanh Hoa
300,000 VND
22 available seats
*Belongs to 20:00 26-09-2020 Da Nang - Ha Noi trip
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
4.0 (14)
Limousine 34 Giường VIP
18:50
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h
03:50
• Big C Thanh Hoa
460,000 VND
*Belongs to 17:20 26-09-2020 Da Nang - Ha Noi - Sao Do trip
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
4.0 (14)
Giường nằm 46 chỗ
17:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h
02:00
• Thanh Hoa
300,000 VND
*Belongs to 15:00 26-09-2020 Da Nang - Quang Ninh trip
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
4.0 (14)
Giường nằm 46 chỗ
18:20
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h20m
03:40
• Thanh Hoa
300,000 VND
*Belongs to 16:20 26-09-2020 Da Nang - Hai Duong trip
An Phát
An Phát
4.3 (15)
Giường nằm 40 chỗ
20:45
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h40m
07:25
• Bim Son Bustation
250,000 VND
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
4.1 (57)
Limousine 34 Giường VIP
• Gas Station 24
7h
05:00
• BigC Thanh Hóa
Convenient amenitiesHelpful staffPunctualityClear informationCleanliness
410,000 VND
360,000 VND
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
4.0 (14)
Giường nằm 46 chỗ
17:45
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h35m
03:20
• Thanh Hoa
300,000 VND
Notice
Hoàng Long
Hoàng Long
3.7 (260)
Giường nằm 39 chỗ
• Hue Office
12h10m
21:00
• Thanh Hoa Office
300,000 VND
A Ba
A Ba
2.5 (4)
Giường nằm 42 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h15m
22:15
• Thanh Hoa Big C
450,000 VND
Vân Khôi
Vân Khôi
2.3 (4)
Giường nằm 40 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h10m
02:10
• Thanh Hoa (along 1A National Route)
300,000 VND
Tín Nghĩa
Tín Nghĩa
1.0 (4)
Giường nằm 42 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h15m
16:15
• Thanh Hoa Big C
450,000 VND
Dương Vũ
Dương Vũ
0.0 (0)
Giường nằm 46 chỗ
18:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h30m
01:45
• Big C Thanh Hoa
350,000 VND
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
0.0 (0)
Giường nằm 42 chỗ
10:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h15m
20:15
• Thanh Hoa (along 1A National Route)
700,000 VND
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
0.0 (0)
Giường nằm 42 chỗ
18:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h15m
04:45
• Thanh Hoa (along 1A National Route)
700,000 VND
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
0.0 (0)
Giường nằm 42 chỗ
04:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h15m
14:45
• Thanh Hoa (along 1A National Route)
700,000 VND
Sâm Hương
Sâm Hương
4.3 (4)
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Hue Office
9h30m
04:00
• Bến xe phía nam Thanh Hóa
230,000 VND