loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Tx.Cai Lậy (23)
  • VP Cai Lậy (20)
  • Cai Lậy (QL 1A) (2)
  • Cai Lậy (Dọc QL1A) (1)
Drop-off Point
 • Quận 5 (20)
  • VP Sài Gòn (20)
 • Quận 12 (3)
  • Ngã Tư An Sương (3)
Seat types
Rating
& up (27)
& up (27)
& up (28)
& up (28)

Bus tickets from Tx.Cai Lay - Tien Giang to Sai Gon

: 63 trips
Sort by:
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Cai Lay Office
2h
14:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
28 available seats
*Belongs to 11:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Cai Lay Office
2h
20:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
13 available seats
*Belongs to 17:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
13:01
• Cai Lay Office
2h
15:01
• Sai Gon Office
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 12:31 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
11:01
• Cai Lay Office
2h
13:01
• Sai Gon Office
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 10:31 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
14:01
• Cai Lay Office
2h
16:01
• Sai Gon Office
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 13:31 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Cai Lay Office
2h
08:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
26 available seats
*Belongs to 05:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
15:01
• Cai Lay Office
2h
17:01
• Sai Gon Office
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 14:31 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Cai Lay Office
2h
17:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
28 available seats
*Belongs to 14:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Cai Lay Office
2h
09:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
9 available seats
*Belongs to 06:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
04:01
• Cai Lay Office
2h
06:01
• Sai Gon Office
70,000 VND
9 available seats
*Belongs to 03:31 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Cai Lay Office
2h
11:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
10 available seats
*Belongs to 08:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
07:01
• Cai Lay Office
2h
09:01
• Sai Gon Office
70,000 VND
15 available seats
*Belongs to 06:31 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Cai Lay Office
2h
13:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
28 available seats
*Belongs to 10:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
03:00
• Cai Lay Office
2h
05:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
18 available seats
*Belongs to 02:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Cai Lay Office
2h
18:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
27 available seats
*Belongs to 15:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Cai Lay Office
2h
15:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
28 available seats
*Belongs to 12:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Cai Lay Office
2h
10:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
28 available seats
*Belongs to 07:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Cai Lay Office
2h
19:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
28 available seats
*Belongs to 16:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Cai Lay Office
2h
12:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
25 available seats
*Belongs to 09:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/27523/xe-hai-duyen-VeXeRe-UxEEeiW-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hải Duyên
4.4
• 5 ratings
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• Cai Lay Office
2h
06:00
• VP Sài Gòn
70,000 VND
25 available seats
*Belongs to 03:30 29-05-2020 Cai Be - Sai Gon trip