loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Vân Đồn (26)
  • Cái Bầu (7)
  • Sân bay Vân Đồn (7)
  • Vân Đồn (7)
  • Khu vực Vân Đồn (3)
  • Khu vực Cái Bầu (2)
Drop-off Point
 • Tiên Yên (21)
  • Tiên Yên (21)
Seat types
Rating
& up (21)
& up (21)
& up (21)
& up (21)

Bus tickets from Van Don - Quang Ninh to Tien Yen - Quang Ninh

: 21 trips
Sort by:
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Limousine 9 chỗ VIP (S)
16:20
• Vân Đồn
0h45m
17:05
• Tiên Yên
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 16:15 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Limousine 9 chỗ VIP (S)
09:30
• Cái Bầu
1h20m
10:50
• Tiên Yên
200,000 VND
6 available seats
*Belongs to 10:00 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Limousine 9 chỗ VIP (S)
11:15
• Sân bay Vân Đồn
0h50m
12:05
• Tiên Yên
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 11:15 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Limousine 9 chỗ VIP (S)
10:45
• Cái Bầu
1h20m
12:05
• Tiên Yên
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 11:15 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Limousine 9 chỗ VIP (S)
10:00
• Sân bay Vân Đồn
0h50m
10:50
• Tiên Yên
200,000 VND
6 available seats
*Belongs to 10:00 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Limousine 9 chỗ VIP (S)
11:20
• Vân Đồn
0h45m
12:05
• Tiên Yên
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 11:15 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Limousine 9 chỗ VIP (S)
15:45
• Cái Bầu
1h20m
17:05
• Tiên Yên
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 16:15 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Limousine 9 chỗ VIP (S)
16:15
• Sân bay Vân Đồn
0h50m
17:05
• Tiên Yên
200,000 VND
9 available seats
*Belongs to 16:15 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Limousine 9 chỗ VIP (S)
10:05
• Vân Đồn
0h45m
10:50
• Tiên Yên
200,000 VND
6 available seats
*Belongs to 10:00 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
09:30
• Sân bay Vân Đồn
0h50m
10:20
• Tiên Yên
100,000 VND
*Belongs to 09:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
15:00
• Cái Bầu
1h20m
16:20
• Tiên Yên
80,000 VND
*Belongs to 15:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
11:00
• Cái Bầu
1h20m
12:20
• Tiên Yên
80,000 VND
*Belongs to 11:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
05:30
• Sân bay Vân Đồn
0h50m
06:20
• Tiên Yên
100,000 VND
*Belongs to 05:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
15:35
• Vân Đồn
0h45m
16:20
• Tiên Yên
60,000 VND
*Belongs to 15:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
11:30
• Sân bay Vân Đồn
0h50m
12:20
• Tiên Yên
100,000 VND
*Belongs to 11:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
09:00
• Cái Bầu
1h20m
10:20
• Tiên Yên
80,000 VND
*Belongs to 09:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
05:00
• Cái Bầu
1h20m
06:20
• Tiên Yên
80,000 VND
*Belongs to 05:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
11:35
• Vân Đồn
0h45m
12:20
• Tiên Yên
60,000 VND
*Belongs to 11:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
15:30
• Sân bay Vân Đồn
0h50m
16:20
• Tiên Yên
100,000 VND
*Belongs to 15:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip
Notice
chuyến xe an toàn covid-19
Tuấn Kiệt Limousine
5.0
• 4 ratings
Ford transit 16 chỗ
05:35
• Vân Đồn
0h45m
06:20
• Tiên Yên
60,000 VND
*Belongs to 05:30 29-03-2020 Van Don - Mong Cai trip