loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Vinh Phuc to Lao Cai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Vĩnh Yên (96)
  • Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên (96)
Drop-off Point
 • Lào Cai (60)
  • Chợ Cốc Lếu (12)
  • Ga Lào Cai (12)
  • Lào Cai (12)
  • Ngã 6 Kim Tân (12)
  • Văn phòng Lào Cai (12)
 • Bát Xát (48)
  • Quảng trường Bát Xát (24)
  • Thị trấn Bát Xát (24)
 • Sa Pa (36)
  • Văn phòng Sapa (24)
  • Thị trấn Sapa (12)
 • Bảo Thắng (24)
  • Bảo Thắng (24)
 • Bảo Hà (12)
  • Bảo Hà (12)
 • Bảo Yên (12)
  • Bảo Hà (12)
Seat types
Rating
& up (96)
& up (96)
& up (96)
& up (96)

Bus tickets from Vinh Phuc to Lao Cai

: 96 trips
Sort by:
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:40
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h10m
12:50
• Bao Thang
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:10 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 11 chỗ
08:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
2h25m
10:35
• Bao Ha
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 06:40 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Daily Limousine
Daily Limousine
4.0
• 34 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:35
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
4h45m
13:20
• Sapa Office
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:15 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Daily Limousine
Daily Limousine
4.0
• 34 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:50
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h20m
12:10
• Lao Cai
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:30 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:40
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
4h50m
14:30
• Sapa Office
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:10 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Daily Limousine
Daily Limousine
4.0
• 34 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
07:50
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
2h20m
10:10
• Bao Ha
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 06:30 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:40
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
2h25m
12:05
• Bao Ha
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:10 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h25m
12:35
• Lao Cai Office
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:40 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
4h50m
14:00
• Sapa Office
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:40 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Daily Limousine
Daily Limousine
4.0
• 34 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:20
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h20m
12:40
• Lao Cai
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:00 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Daily Limousine
Daily Limousine
4.0
• 34 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:20
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
4h45m
13:05
• Sapa Office
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:00 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 11 chỗ
08:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h25m
11:35
• Lao Cai Office
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 06:40 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Daily Limousine
Daily Limousine
4.0
• 34 ratings
Limousine 12 chỗ VIP
08:05
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
4h45m
12:50
• Sapa Office
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 06:45 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 11 chỗ
08:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
4h50m
13:00
• Sapa Office
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 06:40 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:40
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h25m
13:05
• Lao Cai Office
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 08:10 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Daily Limousine
Daily Limousine
4.0
• 34 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
07:50
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
4h45m
12:35
• Sapa Office
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 06:30 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Daily Limousine
Daily Limousine
4.0
• 34 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:05
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h5m
12:10
• Bao Thang
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:45 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Daily Limousine
Daily Limousine
4.0
• 34 ratings
Limousine 12 chỗ VIP
08:05
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h5m
11:10
• Bao Thang
From 320,000 VND
11 available seats
*Belongs to 06:45 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:10
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h10m
12:20
• Bao Thang
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:40 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip
Notice
Golden Limousine
Golden Limousine
4.0
• 9 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:40
• Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên
3h25m
12:05
• Lao Cai Office
From 320,000 VND
9 available seats
*Belongs to 07:10 17-08-2020 Ha Noi - Sapa trip