loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Yen Bai to Lao Cai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Yên Bái (4)
  • Bến xe Yên Bái (4)
Drop-off Point
 • Lào Cai (2)
  • Bến xe Trung tâm Lào Cai (2)
 • Sa Pa (2)
  • Bến xe Sapa (2)
Seat types
Rating
& up (19)
& up (19)
& up (19)
& up (19)

Bus tickets from Yen Bai to Lao Cai

: 34 trips
Sort by:
Thanh Huyền
Thanh Huyền
4.7 (3)
Giường nằm 44 chỗ
13:50
• Yen Bai Bus Station
4h20m
18:10
• Sapa Bus Station
180,000 VND
25 available seats
*Belongs to 10:00 22-09-2020 Thai Nguyen - Sapa trip
Thanh Huyền
Thanh Huyền
4.7 (3)
Giường nằm 44 chỗ
23:50
• Yen Bai Bus Station
4h20m
04:10
• Sapa Bus Station
180,000 VND
25 available seats
*Belongs to 20:00 22-09-2020 Thai Nguyen - Sapa trip
Thanh Huyền
Thanh Huyền
4.7 (3)
Giường nằm 44 chỗ
13:50
• Yen Bai Bus Station
2h50m
16:40
• Lao Cai Bus Station
150,000 VND
25 available seats
*Belongs to 10:00 22-09-2020 Thai Nguyen - Sapa trip
Thanh Huyền
Thanh Huyền
4.7 (3)
Giường nằm 44 chỗ
23:50
• Yen Bai Bus Station
2h50m
02:40
• Lao Cai Bus Station
150,000 VND
25 available seats
*Belongs to 20:00 22-09-2020 Thai Nguyen - Sapa trip
Thế Anh
Thế Anh
4.0 (21)
Giường nằm 40 chỗ
• Yen Bai
0h
22:20
• Coc San bridge
150,000 VND
Thế Anh
Thế Anh
4.0 (21)
Giường nằm 40 chỗ
• Yen Bai
4h30m
02:50
• Sapa Bus Station
200,000 VND
Thế Anh
Thế Anh
4.0 (21)
Giường nằm đôi 44 chỗ
• Yen Bai
0h
21:40
• KM224 - Lao Cai
100,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
• Yen Bai Province
1h5m
18:55
• Bao Ha Commune
Cleanliness
100,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
01:20
• Yen Bai Province
2h20m
03:40
• Lao Cai Office
Cleanliness
120,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
01:20
• Yen Bai Province
3h50m
05:10
• Sapa Office
Cleanliness
160,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
18:20
• Mau A Town
3h20m
21:40
• Sapa Office
Cleanliness
120,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
• Mau A Town
1h50m
03:40
• Lao Cai Office
Cleanliness
100,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
• Mau A Town
0h35m
02:25
• Bao Ha Commune
Cleanliness
80,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
• Yen Bai Province
3h50m
21:40
• Sapa Office
Cleanliness
160,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
• Yen Bai Province
2h20m
02:10
• Lao Cai Office
Cleanliness
120,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
• Mau A Town
3h20m
03:40
• Sapa Office
Cleanliness
120,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
18:20
• Mau A Town
1h50m
20:10
• Lao Cai Office
Cleanliness
100,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
01:20
• Yen Bai Province
1h5m
02:25
• Bao Ha Commune
Cleanliness
100,000 VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
4.0 (140)
Giường nằm 4X chỗ
18:20
• Mau A Town
0h35m
18:55
• Bao Ha Commune
Cleanliness
80,000 VND