loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thai Nguyen to Bac Kan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Ha Lan bus tickets from Thai Nguyen to Bac Kan

: 39 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 25/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
05:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
07:00
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
05:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h
06:30
• Chợ Mới
*Belongs to 05:30 25-03-2023 Thai Nguyen - Bac Kan trip
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
11:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
12:30
• Văn phòng Bắc Kạn
No prepayment required
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
11:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h
12:00
• Chợ Mới
*Belongs to 11:00 25-03-2023 Thai Nguyen - Bac Kan trip
No prepayment required
Hà Lan
Hà Lan
Xe 16 chỗ
• Khách sạn Sông Cầu
1h55m
19:55
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
Xe 16 chỗ
• Khách sạn Sông Cầu
1h5m
19:05
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
Xe 16 chỗ
• Thị trấn Đu
1h15m
19:55
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
3h40m
19:40
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
4h10m
20:10
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn Phòng Yên Bình
3h35m
19:40
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn Phòng Yên Bình
4h5m
20:10
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Nút giao Sông Công
4h
20:10
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Nút giao Sông Công
3h30m
19:40
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
3h40m
11:26
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
4h10m
11:56
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn Phòng Yên Bình
4h5m
11:56
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn Phòng Yên Bình
3h35m
11:26
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Nút giao Sông Công
4h
11:56
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Nút giao Sông Công
3h30m
11:26
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
4h10m
13:10
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Trạm dừng nghỉ Hải Đăng
3h40m
12:40
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn Phòng Yên Bình
4h5m
13:10
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Văn Phòng Yên Bình
3h35m
12:40
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Nút giao Sông Công
3h30m
12:40
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
• Nút giao Sông Công
4h
13:10
• Văn phòng Bắc Kạn