loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to Binh Phuoc > Hoang Yen Logistics Bus ticket from Binh Duong to Binh Long
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Pick-up point
 • Thuận An (351)
 • Thủ Dầu Một (249)
 • Bàu Bàng (170)
 • Bến Cát (148)
Drop-off point
 • Lộc Ninh (340)
 • Chơn Thành (272)
 • Bình Long (238)
 • Hớn Quản (204)
 • Bù Đốp (170)
Types of seat

Hoang Yen Logistics bus tickets from Binh Duong to Binh Long - Binh Phuoc

: 36 trips
Sort by:
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• Bến Cát
1h10m
16:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:00
• Thanh Le Park
1h40m
13:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h10m
19:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Thanh Le Park
1h40m
17:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h10m
20:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Thanh Le Park
1h40m
12:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• Bến Cát
1h10m
15:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
20:30
• Bến Cát
1h10m
21:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Thanh Le Park
1h40m
20:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Thanh Le Park
1h40m
16:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Bến Cát
1h10m
11:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Bến Cát
1h10m
09:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
11:30
• Bến Cát
1h10m
12:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Thanh Le Park
1h40m
11:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:30
• Bến Cát
1h10m
13:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Thanh Le Park
1h40m
09:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
• Binh Duong Aeon Mall
2h10m
07:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• Bến Cát
1h10m
19:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• Bến Cát
1h10m
17:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Bến Cát
1h10m
07:40
• Bến xe Bình Long
Not has official fare