loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Phuoc to Sai Gon > Hoang Yen Logistics Bus ticket from Binh Long to Binh Thanh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Pick-up point
 • Lộc Ninh (110)
 • Chơn Thành (88)
 • Bình Long (77)
 • Hớn Quản (66)
 • Bù Đốp (55)
Drop-off point
 • Thủ Đức (55)
 • Bình Thạnh (22)
Types of seat

Hoang Yen Logistics bus tickets from Binh Long - Binh Phuoc to Binh Thanh - Sai Gon

: 12 trips
Sort by:
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
09:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
20:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
11:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
14:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
16:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
21:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
17:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
19:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
07:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
10:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
18:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
19:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
22:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
13:20
• Binh Loi Station
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
09:50
• Bến xe Bình Long
2h30m
12:20
• Binh Loi Station
Not has official fare