loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Phuoc > Hoang Yen Logistics Bus ticket from Binh Thanh to Bu Dop
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Pick-up point
 • Thủ Đức (72)
 • Bình Thạnh (24)
 • Gò Vấp (12)
 • Quận 1 (12)
 • Quận 10 (12)
 • Quận 11 (12)
 • Quận 2 (12)
 • Quận 3 (12)
 • Quận 4 (12)
 • Quận 5 (12)
Drop-off point
 • Lộc Ninh (120)
 • Chơn Thành (96)
 • Bù Đốp (72)
 • Hớn Quản (72)
 • Bình Long (60)
Types of seat

Hoang Yen Logistics bus tickets from Binh Thanh - Sai Gon to Bu Dop - Binh Phuoc

: 12 trips
Sort by:
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Binh Loi Station
3h30m
16:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Binh Loi Station
3h30m
22:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Binh Loi Station
3h30m
20:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Binh Loi Station
3h30m
18:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Binh Loi Station
3h30m
19:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Binh Loi Station
3h30m
17:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Binh Loi Station
3h30m
08:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Binh Loi Station
3h30m
13:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Binh Loi Station
3h30m
10:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Binh Loi Station
3h30m
21:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Binh Loi Station
3h30m
14:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare
Hoàng Yến Logistics
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Binh Loi Station
3h30m
12:30
• Bến xe Bù Đốp
Not has official fare