loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Phuoc > Hoang Yen Logistics Bus ticket from Sai Gon to Binh Long
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediateBus operator ensures preventative measures, such as car cleaning & disinfecting, hand sanitizer, ...
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

First row

Middle rows

Last row

Pick-up point
 • Thủ Đức (160)
 • Bình Thạnh (20)
 • Quận 10 (20)
 • Gò Vấp (10)
 • Hóc Môn (10)
 • Quận 1 (10)
 • Quận 11 (10)
 • Quận 2 (10)
 • Quận 3 (10)
 • Quận 4 (10)
 • Quận 5 (10)
Drop-off point
 • Lộc Ninh (300)
 • Chơn Thành (240)
 • Bình Long (210)
 • Hớn Quản (180)
 • Bù Đốp (150)
Types of seat

Hoang Yen Logistics bus tickets from Sai Gon to Binh Long - Binh Phuoc

: 30 trips
Sort by:
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• 241 Binh Loi Station
2h40m
09:40
• Bến xe Bình Long
170,000VND
15 available seats
*Belongs to 07:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logistics
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
12:00
• Ho Chi Minh center areas
3h40m
15:40
• Bến xe Bình Long
250,000VND
9 available seats
*Belongs to 13:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Ho Chi Minh center areas
3h40m
11:40
• Bến xe Bình Long
250,000VND
15 available seats
*Belongs to 09:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• An Suong Bus Station
3h10m
09:40
• Bến xe Bình Long
240,000VND
15 available seats
*Belongs to 07:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• An Suong Bus Station
3h10m
14:10
• Bến xe Bình Long
240,000VND
15 available seats
*Belongs to 11:30 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logistics
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
16:30
• An Suong Bus Station
3h10m
19:40
• Bến xe Bình Long
300,000VND
9 available seats
*Belongs to 17:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• 241 Binh Loi Station
2h40m
18:40
• Bến xe Bình Long
170,000VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Ho Chi Minh center areas
3h40m
21:40
• Bến xe Bình Long
250,000VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• An Suong Bus Station
3h10m
16:40
• Bến xe Bình Long
240,000VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logistics
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:00
• Ho Chi Minh center areas
3h40m
12:40
• Bến xe Bình Long
250,000VND
9 available seats
*Belongs to 10:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• An Suong Bus Station
3h10m
18:40
• Bến xe Bình Long
240,000VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Ho Chi Minh center areas
3h40m
09:40
• Bến xe Bình Long
250,000VND
15 available seats
*Belongs to 07:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• 241 Binh Loi Station
2h40m
16:40
• Bến xe Bình Long
170,000VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logistics
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
13:00
• 241 Binh Loi Station
2h40m
15:40
• Bến xe Bình Long
250,000VND
9 available seats
*Belongs to 13:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Ho Chi Minh center areas
3h40m
16:40
• Bến xe Bình Long
250,000VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• An Suong Bus Station
3h10m
20:40
• Bến xe Bình Long
240,000VND
15 available seats
*Belongs to 18:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logistics
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
12:30
• An Suong Bus Station
3h10m
15:40
• Bến xe Bình Long
300,000VND
9 available seats
*Belongs to 13:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logistics
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Limousine 9 chỗ
09:30
• An Suong Bus Station
3h10m
12:40
• Bến xe Bình Long
300,000VND
9 available seats
*Belongs to 10:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• Ho Chi Minh center areas
3h40m
14:10
• Bến xe Bình Long
250,000VND
15 available seats
*Belongs to 11:30 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• 241 Binh Loi Station
2h40m
21:40
• Bến xe Bình Long
170,000VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 30-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip