loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Phuoc > Hoang Yen Logistics Bus ticket from Sai Gon to Loc Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediateBus operator ensures preventative measures, such as car cleaning & disinfecting, hand sanitizer, ...
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

First row

Middle rows

Last row

Pick-up point
 • Thủ Đức (72)
 • Bình Thạnh (24)
 • Quận 10 (13)
 • Gò Vấp (12)
 • Hóc Môn (12)
 • Quận 1 (12)
 • Quận 11 (12)
 • Quận 2 (12)
 • Quận 3 (12)
 • Quận 4 (12)
 • Quận 5 (12)
Drop-off point
 • Lộc Ninh (300)
 • Chơn Thành (200)
 • Hớn Quản (150)
 • Bình Long (125)
 • Bù Đốp (125)
Types of seat

Hoang Yen Logistics bus tickets from Sai Gon to Loc Ninh - Binh Phuoc

: 25 trips
Sort by:
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
09:30
• An Suong Bus Station
3h30m
13:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 10:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
12:30
• An Suong Bus Station
3h30m
16:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 13:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
11:00
• Binh Loi Station
3h
14:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 11:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:30
• An Suong Bus Station
3h30m
18:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 15:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:30
• An Suong Bus Station
3h30m
17:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:30
• An Suong Bus Station
3h30m
19:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• An Suong Bus Station
3h30m
12:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 09:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• An Suong Bus Station
3h30m
22:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:30
• An Suong Bus Station
3h30m
14:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 11:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Binh Loi Station
3h
17:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 14:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Binh Loi Station
3h
18:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 15:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:00
• Binh Loi Station
3h
20:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 17:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Binh Loi Station
3h
16:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 13:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Binh Loi Station
3h
13:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 10:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:30
• An Suong Bus Station
3h30m
20:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 17:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Binh Loi Station
3h
19:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• An Suong Bus Station
3h30m
21:00
• Bến xe Lộc Ninh
190,000VND
15 available seats
*Belongs to 18:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
19:00
• Binh Loi Station
3h
22:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Binh Loi Station
3h
12:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 09:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip
Hoàng Yến Logisticschuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Hoàng Yến Logistics
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Binh Loi Station
3h
21:00
• Bến xe Lộc Ninh
120,000VND
15 available seats
*Belongs to 18:00 18-01-2022 Ho Chi Minh - Bu Dop trip