loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from An Giang to Binh Duong > Hue Nghia Bus ticket from Chau Doc to Binh Duong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Hue Nghia bus tickets from Chau Doc - An Giang to Binh Duong

: 13 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 25/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• Chau Doc Booking Office
8h30m
17:30
• BD. Bình Dương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Chau Doc Booking Office
8h30m
22:30
• BD. Bình Dương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Chau Doc Booking Office
8h30m
04:30
• BD. Bình Dương
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Chùa Bà Châu Đốc
9h15m
17:30
• BD. Bình Dương
*Belongs to 09:00 27-03-2023 Chau Doc - Binh Duong trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:15
• Chùa Bà Châu Đốc
9h15m
22:30
• BD. Bình Dương
*Belongs to 14:00 27-03-2023 Chau Doc - Binh Duong trip
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Chùa Bà Châu Đốc
9h15m
04:30
• BD. Bình Dương
*Belongs to 20:00 27-03-2023 Chau Doc - Binh Duong trip