loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Hai Phong to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupTrip with discounts from bus operators or VeXeRe coupon code
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Pick-up point
 • Hồng Bàng (156)
 • Lê Chân (168)
 • An Lão (42)
Drop-off point
 • Hoàng Mai (22)
 • Nam Từ Liêm (44)
Types of seat

Ket Doan bus tickets from Hai Phong to Ha Noi

: 66 trips
Sort by:
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
14:00
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
15:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
15 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
14:35
• Văn phòng An Lão
1h10m
15:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
110,000VND
150,000VND
50% off, max 250K
15 seats left
*Belongs to 14:00 26-09-2022 Hai Phong - My Dinh (VIP) trip
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
13:15
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
2h30m
15:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
15 seats left
*Belongs to 14:00 26-09-2022 Hai Phong - My Dinh (VIP) trip
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
14:15
• Văn phòng Quán Toan
1h30m
15:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
15 seats left
*Belongs to 14:00 26-09-2022 Hai Phong - My Dinh (VIP) trip
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
08:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
13 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
17:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
15 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
13:00
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
14:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
10 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn
Instant booking
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
11:30
• Bến xe Thượng Lý
1h15m
12:45
• Văn phòng Giáp Bát
150,000VND
50% off, max 250K
28 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn
Instant booking
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
17:30
• Bến xe Thượng Lý
1h15m
18:45
• Văn phòng Giáp Bát
150,000VND
50% off, max 250K
28 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn
Instant booking
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
13:30
• Bến xe Thượng Lý
1h15m
14:45
• Văn phòng Giáp Bát
150,000VND
50% off, max 250K
28 seats left
No prepayment required

Rate your ticket searching experiences

Notice
Kết Đoàn
Instant booking
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
15:30
• Bến xe Thượng Lý
1h15m
16:45
• Văn phòng Giáp Bát
150,000VND
50% off, max 250K
28 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn
Instant booking
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
07:30
• Bến xe Thượng Lý
1h15m
08:45
• Văn phòng Giáp Bát
150,000VND
50% off, max 250K
28 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
06:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
14 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
17:30
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
19:15
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
15 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
18:30
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
20:15
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
15 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
09:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
14 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
07:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn
Instant booking
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
09:30
• Bến xe Thượng Lý
1h15m
10:45
• Văn phòng Giáp Bát
150,000VND
50% off, max 250K
28 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
10:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
14 seats left
No prepayment required
Notice
Kết Đoàn Bus
Instant booking
Kết Đoàn Bus
Ghế ngồi 16 chỗ
15:00
• Bến xe Thượng Lý
1h45m
16:45
• Văn phòng Mỹ Đình (Đối diện 126 Đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2)
150,000VND
50% off, max 250K
15 seats left
No prepayment required