loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Tien Giang > Kim Anh (Ben Tre) Bus ticket from Sai Gon to My Tho
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Kim Anh (Ben Tre) bus tickets from Sai Gon to My Tho - Tien Giang

: 5 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 25/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:00
• Văn phòng Sài Gòn
1h20m
08:20
• Ngã 3 Trung Lương
*Belongs to 07:00 27-03-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required
Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 16 chỗ
10:00
• Văn phòng Sài Gòn
1h20m
11:20
• Ngã 3 Trung Lương
*Belongs to 10:00 27-03-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required
Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 34 chỗ (mới)
13:00
• Văn phòng Sài Gòn
1h20m
14:20
• Ngã 3 Trung Lương
*Belongs to 13:00 27-03-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required
Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 29 chỗ
15:00
• Văn phòng Sài Gòn
1h20m
16:20
• Ngã 3 Trung Lương
*Belongs to 15:00 27-03-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required
Kim Anh (Bến Tre)
Instant booking
Kim Anh (Bến Tre)
Ghế ngồi 29 chỗ
18:00
• Văn phòng Sài Gòn
1h20m
19:20
• Ngã 3 Trung Lương
*Belongs to 18:00 27-03-2023 Sai Gon - Cho Lach trip
No prepayment required