Loading payment page

This takes less than 15 seconds, please wait.

loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vietnam bus ticketchevron_right_gray_20dpBus ticket from Sai Gon to Tay Ninh

chevron_right_gray_20dpLe Khanh Bus ticket from Ben xe An Suong to Tay Ninh

Le Khanh bus tickets from Ben xe An Suong to Tay Ninh
: 136 trips daily
author-avatar

Vexere Team

Last Updated: 24/02/2024

info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Bus Station - An Suong bus station - Ticket counter No. 7

3h15m

pickup-icon

Ka Tum Station

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

3h45m

pickup-icon

Dong Ha

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

0h45m

pickup-icon

Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

1h5m

pickup-icon

Go Dau (DT782)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

1h45m

pickup-icon

Cua Hoa Vien Station (Tay Ninh Holy See)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

5h

pickup-icon

Suoi Ngo

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

3h15m

pickup-icon

Ka Tum Station

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

4h30m

pickup-icon

Suoi Day

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

4h

pickup-icon

Tan Ha

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

2h45m

pickup-icon

Tan Chau Station

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

2h5m

pickup-icon

Ninh Son Station (Going to Ba Den Mountain)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

0h45m

pickup-icon

Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

4h

pickup-icon

Tan Ha

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

4h30m

pickup-icon

Suoi Day

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

1h45m

pickup-icon

Cua Hoa Vien Station (Tay Ninh Holy See)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

2h45m

pickup-icon

Tan Chau Station

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

2h5m

pickup-icon

Ninh Son Station (Going to Ba Den Mountain)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

1h5m

pickup-icon

Go Dau (DT782)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

3h15m

pickup-icon

Ka Tum Station

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

5h

pickup-icon

Suoi Ngo

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

3h45m

pickup-icon

Dong Ha

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

3h45m

pickup-icon

Dong Ha

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

5h

pickup-icon

Suoi Ngo

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

2h45m

pickup-icon

Tan Chau Station

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

0h45m

pickup-icon

Trảng Bàng (Ngã 3 Hai Châu)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

4h30m

pickup-icon

Suoi Day

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

4h

pickup-icon

Tan Ha

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

3h15m

pickup-icon

Ka Tum Station

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

1h5m

pickup-icon

Go Dau (DT782)

Lê Khánh
Lê Khánh

4.5

star

(79 ratings)

pickup-icon

An Suong Station

1h45m

pickup-icon

Cua Hoa Vien Station (Tay Ninh Holy See)