loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Sai Gon > Bus ticket from Binh Ba Cam Ranh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Cam Ranh (23)
  • Bưu điện Cam Ranh (23)
Drop-off Point
 • Bình Thạnh (13)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (13)
 • Quận 12 (7)
  • Ngã Tư An Sương (7)
 • Củ Chi (2)
  • Củ Chi (2)
 • Hóc Môn (1)
  • Hóc Môn QL22 (1)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Cam Ranh - Khanh Hoa to Sai Gon

: 27 trips
Sort by:
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:15
• Cam Ranh Post Office
7h55m
05:10
• Củ Chi
240,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:00 08-06-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:15
• Cam Ranh Post Office
7h15m
03:30
• An Suong Crossroads
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:00 08-06-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
11:45
• Cam Ranh Post Office
7h45m
19:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
9 available seats
*Belongs to 10:30 08-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:15
• Cam Ranh Post Office
7h55m
04:10
• Củ Chi
240,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:00 08-06-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:15
• Cam Ranh Post Office
7h15m
04:30
• An Suong Crossroads
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:00 08-06-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
23:35
• Cam Ranh Post Office
7h45m
07:20
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 22:20 08-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
07:45
• Cam Ranh Post Office
7h45m
15:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
13 available seats
*Belongs to 06:30 08-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
10:45
• Cam Ranh Post Office
7h45m
18:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 09:30 08-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
21:00
• Cam Ranh Post Office
7h45m
04:45
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:45 08-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
21:35
• Cam Ranh Post Office
7h45m
05:20
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:20 08-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
10:00
• Cam Ranh Post Office
7h45m
17:45
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 08:45 08-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:15
• Cam Ranh Post Office
8h
20:15
• Ngã Tư An Sương
210,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 08-06-2020 Van Gia - Kien Giang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:15
• Cam Ranh Post Office
7h25m
04:40
• Hóc Môn QL22
240,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:00 08-06-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
22:10
• Cam Ranh Post Office
7h5m
05:15
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:30 08-06-2020 Van Gia - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
22:15
• Cam Ranh Post Office
7h45m
06:00
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 21:00 08-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:15
• Cam Ranh Post Office
7h25m
03:40
• Hóc Môn QL22
240,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:00 08-06-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 255 ratings
Limousine 32 giường
22:45
• Cam Ranh Post Office
7h45m
06:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 21:30 08-06-2020 Nha Trang - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Cam Ranh Post Office
6h35m
01:05
• An Suong Crossroads
220,000 VND
*Belongs to 17:30 08-06-2020 Nha Trang - Kien Giang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
15:45
• Cam Ranh Post Office
7h15m
23:00
• An Suong Crossroads
210,000 VND
*Belongs to 14:30 08-06-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Cam Ranh Post Office
9h30m
05:00
• An Suong Crossroads
210,000 VND
*Belongs to 18:30 08-06-2020 Nha Trang - Ca Mau trip