loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Tien Giang > Lien Hung Bus ticket from Nha Trang to Chau Thanh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Nha Trang (8)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (7)
  • Ngã 3 Thành (1)
Drop-off Point
 • Châu Thành (8)
  • Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang (8)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Nha Trang - Khanh Hoa to Chau Thanh - Tien Giang

: 8 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:30
• Bus station south of Nha Trang
10h
00:30
• Dong Tam crossroads
250,000 VND
17 available seats
*Belongs to 14:30 10-07-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
12:00
• Bus station south of Nha Trang
12h30m
00:30
• Dong Tam crossroads
250,000 VND
10 available seats
*Belongs to 12:00 10-07-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:15
• Thanh Three-way Crossroad
11h
22:15
• Dong Tam crossroads
250,000 VND
18 available seats
*Belongs to 10:00 10-07-2020 Van Gia - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:00
• Bus station south of Nha Trang
10h
02:00
• Dong Tam crossroads
250,000 VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 10-07-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:30
• Bus station south of Nha Trang
9h5m
02:35
• Dong Tam crossroads
270,000 VND
12 available seats
*Belongs to 17:30 10-07-2020 Nha Trang - Kien Giang trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 272 ratings
Limousine 32 giường
13:30
• Bus station south of Nha Trang
12h30m
02:00
• Dong Tam crossroads
280,000 VND
17 available seats
*Belongs to 13:30 10-07-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Bus station south of Nha Trang
10h
00:00
• Dong Tam crossroads
250,000 VND
17 available seats
*Belongs to 14:00 10-07-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bus station south of Nha Trang
12h30m
07:00
• Dong Tam crossroads
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 18:30 10-07-2020 Nha Trang - Ca Mau trip