loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Sai Gon > Lien Hung Bus ticket from Nha Trang to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Nha Trang (25)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (21)
  • Ngã 3 Thành (4)
Drop-off Point
 • Bình Thạnh (12)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (12)
 • Quận 12 (9)
  • Ngã Tư An Sương (9)
 • Hóc Môn (2)
  • Hóc Môn QL22 (2)
 • Củ Chi (2)
  • Củ Chi (2)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Nha Trang - Khanh Hoa to Sai Gon

: 26 trips
Sort by:
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
21:00
• Thanh Three-way Crossroad
8h15m
05:15
• Mien Dong Bus Station
350,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:30 27-05-2020 Van Gia - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
09:30
• Bus station south of Nha Trang
9h
18:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
19:45
• Bus station south of Nha Trang
9h
04:45
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
17 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
10:30
• Bus station south of Nha Trang
9h
19:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
22:20
• Bus station south of Nha Trang
9h
07:20
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
08:45
• Bus station south of Nha Trang
9h
17:45
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
16 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
20:20
• Bus station south of Nha Trang
9h
05:20
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
15 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
21:00
• Bus station south of Nha Trang
9h
06:00
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• Bus station south of Nha Trang
9h
06:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
06:30
• Bus station south of Nha Trang
9h
15:30
• Mien Dong Bus Station
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Bus station south of Nha Trang
8h40m
03:40
• Hóc Môn QL22
240,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:00 27-05-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:00
• Bus station south of Nha Trang
9h10m
05:10
• Củ Chi
240,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:00 27-05-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:00
• Bus station south of Nha Trang
8h40m
04:40
• Hóc Môn QL22
240,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:00 27-05-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
11:15
• Thanh Three-way Crossroad
9h
20:15
• Ngã Tư An Sương
210,000 VND
16 available seats
*Belongs to 10:00 27-05-2020 Van Gia - Kien Giang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:00
• Bus station south of Nha Trang
8h30m
04:30
• An Suong Crossroads
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:00 27-05-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Bus station south of Nha Trang
8h30m
03:30
• An Suong Crossroads
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:00 27-05-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Bus station south of Nha Trang
9h10m
04:10
• Củ Chi
240,000 VND
18 available seats
*Belongs to 19:00 27-05-2020 Nha Trang - Tay Ninh trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
20:30
• Thanh Three-way Crossroad
8h15m
04:45
• Mien Dong Bus Station
350,000 VND
*Belongs to 19:00 27-05-2020 Van Gia - Sai Gon trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:30
• Bus station south of Nha Trang
8h30m
23:00
• An Suong Crossroads
210,000 VND
*Belongs to 14:30 27-05-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:30
• Bus station south of Nha Trang
9h30m
04:00
• An Suong Crossroads
210,000 VND
*Belongs to 18:30 27-05-2020 Nha Trang - Ca Mau trip