loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Thuan to Tien Giang > Lien Hung Bus ticket from Phan Rang-Thap Cham to Chau Thanh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Phan Rang-Tháp Chàm (7)
  • Vp Phan Rang (7)
Drop-off Point
 • Châu Thành (7)
  • Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang (7)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan to Chau Thanh - Tien Giang

: 7 trips
Sort by:
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:40
• Phan Rang Office
7h50m
00:30
• Dong Tam crossroads
230,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:30 27-05-2020 Nha Trang - Ha Tien trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
20:30
• Phan Rang Office
9h30m
06:00
• Dong Tam crossroads
230,000 VND
12 available seats
*Belongs to 18:30 27-05-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
16:10
• Phan Rang Office
7h50m
00:00
• Dong Tam crossroads
230,000 VND
18 available seats
*Belongs to 14:00 27-05-2020 Nha Trang - Chau Doc trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Limousine 32 giường
15:30
• Phan Rang Office
9h30m
01:00
• Dong Tam crossroads
260,000 VND
16 available seats
*Belongs to 13:30 27-05-2020 Nha Trang - Ca Mau trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:15
• Phan Rang Office
7h20m
02:35
• Dong Tam crossroads
250,000 VND
15 available seats
*Belongs to 17:30 27-05-2020 Nha Trang - Kien Giang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
13:15
• Phan Rang Office
9h
22:15
• Dong Tam crossroads
230,000 VND
16 available seats
*Belongs to 10:00 27-05-2020 Van Gia - Kien Giang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 226 ratings
Giường nằm 45 chỗ
14:00
• Phan Rang Office
9h30m
23:30
• Dong Tam crossroads
230,000 VND
18 available seats
*Belongs to 12:00 27-05-2020 Nha Trang - Ca Mau trip