loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Bus ticket from Sai Gon to Nha Trang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Thủ Đức (1)
  • Ngã Tư Bình Phước (1)
 • Bình Thạnh (12)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (12)
Drop-off Point
 • Nha Trang (13)
  • Bến xe phía nam Nha Trang (9)
  • Ngã 3 Thành (4)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Sai Gon to Nha Trang - Khanh Hoa

: 26 trips
Sort by:
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• Mien Dong Bus Station
9h30m
04:30
• Thanh Three-way Crossroad
350,000 VND
18 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
12:30
• Mien Dong Bus Station
9h
21:30
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
9h30m
03:30
• Thanh Three-way Crossroad
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
08:15
• Mien Dong Bus Station
9h
17:15
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
15 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
20:30
• Mien Dong Bus Station
9h
05:30
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
22:00
• Mien Dong Bus Station
9h
07:00
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
17 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
20:00
• Mien Dong Bus Station
9h30m
05:30
• Thanh Three-way Crossroad
350,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
07:15
• Mien Dong Bus Station
9h
16:15
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
17 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
22:30
• Mien Dong Bus Station
9h
07:30
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
17 available seats
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• Mien Dong Bus Station
9h
06:30
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
11:00
• Mien Dong Bus Station
9h
20:00
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
18 available seats
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
9h30m
02:30
• Thanh Three-way Crossroad
200,000 VND
18 available seats
*Belongs to 17:00 30-05-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Binh Phuoc Crossroads
9h
04:30
• Bus station south of Nha Trang
310,000 VND
15 available seats
*Belongs to 16:00 30-05-2020 Binh Phuoc - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
22:00
• An Suong Crossroads
9h
07:00
• Thanh Three-way Crossroad
210,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• An Suong Crossroads
10h
06:30
• Bus station south of Nha Trang
210,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• Củ Chi
10h
05:10
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• Hóc Môn
9h30m
06:00
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:30
• An Suong Crossroads
9h
06:30
• Bus station south of Nha Trang
210,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• An Suong Crossroads
9h
05:10
• Bus station south of Nha Trang
210,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 229 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• An Suong Crossroads
9h
04:00
• Bus station south of Nha Trang
220,000 VND