loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Ninh Thuan > Bus ticket from Sai Gon to Phan Rang-Thap Cham
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Thủ Đức (1)
  • Ngã Tư Bình Phước (1)
 • Bình Thạnh (13)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (13)
Drop-off Point
 • Phan Rang-Tháp Chàm (14)
  • Vp Phan Rang (14)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Sai Gon to Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan

: 27 trips
Sort by:
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• Mien Dong Bus Station
7h
02:00
• Phan Rang Office
350,000 VND
240,000 VND
15 available seats
*Belongs to 19:00 07-06-2020 Sai Gon - Van Gia trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
20:00
• Mien Dong Bus Station
7h
03:00
• Phan Rang Office
350,000 VND
240,000 VND
18 available seats
*Belongs to 20:00 07-06-2020 Sai Gon - Van Gia trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
21:30
• Mien Dong Bus Station
7h
04:30
• Phan Rang Office
220,000 VND
13 available seats
*Belongs to 21:30 07-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
20:30
• Mien Dong Bus Station
7h
03:30
• Phan Rang Office
220,000 VND
15 available seats
*Belongs to 20:30 07-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
11:00
• Mien Dong Bus Station
7h
18:00
• Phan Rang Office
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 11:00 07-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
7h
00:00
• Phan Rang Office
170,000 VND
18 available seats
*Belongs to 17:00 07-06-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
22:00
• Mien Dong Bus Station
7h
05:00
• Phan Rang Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 22:00 07-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
08:15
• Mien Dong Bus Station
7h
15:15
• Phan Rang Office
220,000 VND
14 available seats
*Belongs to 08:15 07-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
12:30
• Mien Dong Bus Station
7h
19:30
• Phan Rang Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 12:30 07-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
7h
01:00
• Phan Rang Office
190,000 VND
18 available seats
*Belongs to 18:00 07-06-2020 Sai Gon - Van Gia trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:30
• Binh Phuoc Crossroads
7h
02:30
• Phan Rang Office
310,000 VND
11 available seats
*Belongs to 16:00 07-06-2020 Binh Phuoc - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
22:30
• Mien Dong Bus Station
7h
05:30
• Phan Rang Office
220,000 VND
17 available seats
*Belongs to 22:30 07-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
07:15
• Mien Dong Bus Station
7h
14:15
• Phan Rang Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 07:15 07-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
09:30
• Mien Dong Bus Station
7h
16:30
• Phan Rang Office
220,000 VND
18 available seats
*Belongs to 09:30 07-06-2020 Sai Gon - Nha Trang trip
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
21:30
• An Suong Crossroads
7h
04:30
• Phan Rang Office
190,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
• An Suong Crossroads
8h
05:30
• Phan Rang Office
220,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• An Suong Crossroads
7h
04:15
• Phan Rang Office
190,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• Hóc Môn
7h30m
03:10
• Phan Rang Office
200,000 VND
//////static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Limousine 32 giường
19:00
• An Suong Crossroads
7h
02:00
• Phan Rang Office
200,000 VND
////static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 230 ratings
Giường nằm 45 chỗ
• An Suong Crossroads
7h
04:00
• Phan Rang Office
190,000 VND