loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Lien Hung Bus ticket from Sai Gon to Dai Lanh - Van Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Bình Thạnh (5)
  • Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26 (5)
 • Thủ Đức (1)
  • Ngã Tư Bình Phước (1)
Drop-off Point
 • Vạn Ninh (6)
  • Bến xe Vạn Giã (4)
  • Tu Bông (1)
  • VP Đại Lãnh (1)
Seat types

Lien Hung bus tickets from Sai Gon to Van Ninh - Khanh Hoa

: 10 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 272 ratings
Limousine 32 giường
20:00
• Mien Dong Bus Station
11h
07:00
• Van Gia Bus Station
350,000 VND
260,000 VND
6 available seats
*Belongs to 20:00 10-07-2020 Sai Gon - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
11h
04:00
• Van Gia Bus Station
224,000 VND
17 available seats
*Belongs to 17:00 10-07-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:15
• Binh Phuoc Crossroads
10h15m
05:30
• Van Gia Bus Station
240,000 VND
11 available seats
*Belongs to 18:30 10-07-2020 Binh Duong - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
17:00
• Mien Dong Bus Station
11h30m
04:30
• Dai Lanh Office
224,000 VND
17 available seats
*Belongs to 17:00 10-07-2020 Sai Gon - Tuy Hoa trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Mien Dong Bus Station
11h
06:00
• Van Gia Bus Station
250,000 VND
3 available seats
*Belongs to 19:00 10-07-2020 Sai Gon - Van Gia trip
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250sinh nhật Vexere
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
19:00
• Mien Dong Bus Station
12h
07:00
• Tu Bong
250,000 VND
3 available seats
*Belongs to 19:00 10-07-2020 Sai Gon - Van Gia trip
//static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 272 ratings
Limousine 32 giường
• Mien Dong Bus Station
13h30m
09:30
• Dai Lanh Office
350,000 VND
260,000 VND
//static.vexere.com/production/images/1584418537685.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 272 ratings
Limousine 32 giường
20:00
• Mien Dong Bus Station
12h
08:00
• Tu Bong
350,000 VND
260,000 VND
//static.vexere.com/c/i/808/xe-lien-hung-VeXeRe-sEQo8bK-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Liên Hưng
3.0
• 265 ratings
Giường nằm 45 chỗ
22:00
• An Suong Crossroads
10h15m
08:15
• Van Gia Bus Station
230,000 VND