loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Kien Giang to Ninh Thuan > Lien Hung Bus ticket from Ha Tien to Phan Rang-Thap Cham
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Lien Hung bus tickets from Ha Tien - Kien Giang to Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan

: 2 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
10:00
• Bến xe Hà Tiên
17h
03:00
• Phan Rang Office
*Belongs to 10:00 02-02-2023 Kien Giang - Van Gia trip
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:30
• Bến xe Hà Tiên
17h
05:30
• Phan Rang Office
*Belongs to 12:30 02-02-2023 Kien Giang - Van Gia trip