loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Ninh Thuan > Lien Hung Bus ticket from Sai Gon to Phan Rang-Thap Cham
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types

   Liên Hưng bus tickets from Sai Gon to Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan

   : 26 trips
   Sort by:
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   21:30
   • An Suong Crossroads
   7h
   04:30
   • Phan Rang Office
   190,000 VND
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   20:00
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   03:00
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   07:15
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   14:15
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   19:10
   • Củ Chi
   8h
   03:10
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   09:30
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   16:30
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   17:00
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   00:00
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   21:30
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   04:30
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   20:00
   • Củ Chi
   8h
   04:00
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   19:30
   • Binh Phuoc Crossroads
   7h
   02:30
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   19:00
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   02:00
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   20:30
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   03:30
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   19:40
   • Hóc Môn
   7h30m
   03:10
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   18:00
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   01:00
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   22:30
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   05:30
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Giường nằm 45 chỗ
   20:30
   • Hóc Môn
   7h30m
   04:00
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   12:30
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   19:30
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   08:15
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   15:15
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   22:00
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   05:00
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   11:00
   • Mien Dong Bus Station
   7h
   18:00
   • Phan Rang Office
   Not has official fare
   Notice
   Liên Hưng
   3.0
   • 226 ratings
   Limousine 32 giường
   19:00
   • An Suong Crossroads
   7h
   02:00
   • Phan Rang Office
   Not has official fare