loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Dinh to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Quy Nhơn (24)
  • Quy Nhơn (10)
  • Nội thành Quy Nhơn (7)
  • VP Quy Nhơn (7)
 • Tây Sơn (56)
  • Ba Hồ (2)
  • Bình Tường (2)
  • Bảo Tàng (2)
  • CX Ba Đàm (2)
  • CX Tám Bảo (2)
  • Cây Xoài 1 (2)
  • Cầu Cao (2)
  • Cầu Nước Xanh (2)
  • Cầu Đá Hàn (2)
  • Gò Ké (2)
  • Hạt Sáu (2)
  • Mỹ Yên (2)
  • Nhà máy đường (2)
  • Nhơn Lộc (2)
  • Nhơn Tâm (2)
  • Phòng vé Tây Sơn (2)
  • Phú An (2)
  • Quán Cây Ba (2)
  • Quán Á (2)
  • Thị Trấn (2)
  • Trạm Cầu 16 (2)
  • Trường Định (2)
  • Tây Phú (2)
  • Tây Vinh (2)
  • Văn Cường (2)
  • Đập Văn Phong (2)
  • Đồng Dụ (2)
  • Đồng Phó (2)
 • Hoài Nhơn (8)
  • Tam Quan (8)
 • An Nhơn (4)
  • KCN Nhơn Hòa (2)
  • Ngã 3 Diêu Trì (2)
 • Vĩnh Thạnh (2)
  • Bến xe Vĩnh Thạnh (2)
Drop-off Point
 • Nha Trang (24)
  • Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang (4)
  • 6-27 Nguyễn Thiện Thuật (7)
  • Nội thành Nha Trang (7)
  • Nha Trang (6)
 • Cam Ranh (8)
  • Bến xe Cam Ranh (4)
  • Công ty Yến Sào Cam Ranh (4)
 • Diên Khánh (4)
  • Ngã 3 thành (4)
Seat types
Rating
& up (33)
& up (33)
& up (33)
& up (33)

Limousine bus tickets from Binh Dinh to Khanh Hoa

: 33 trips
Sort by:
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575970583405.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Bình Minh Tải
4.3
• 2 ratings
Limousine Giường phòng 22 chỗ
16:00
• Tay Son Ticket Office
5h
21:00
• Nha Trang City
470,000 VND
370,000 VND
14 available seats
*Belongs to 16:00 07-06-2020 Tay Son - Ben xe Mien Dong trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575970583405.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Bình Minh Tải
4.3
• 2 ratings
Limousine Giường phòng 22 chỗ
15:30
• Bến xe Vĩnh Thạnh
5h30m
21:00
• Nha Trang City
470,000 VND
370,000 VND
14 available seats
*Belongs to 16:00 07-06-2020 Tay Son - Ben xe Mien Dong trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575970583405.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Bình Minh Tải
4.3
• 2 ratings
Limousine Giường phòng 22 chỗ
17:00
• Quy Nhon City
4h
21:00
• Nha Trang City
470,000 VND
370,000 VND
14 available seats
*Belongs to 16:00 07-06-2020 Tay Son - Ben xe Mien Dong trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563726866615.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Catthienhai Travel
4.1
• 39 ratings
Limousine 9 chỗ
07:30
• Quy Nhon Office
4h
11:30
• Nha Trang Office
219,000 VND
9 available seats
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563726866615.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Catthienhai Travel
4.1
• 39 ratings
Limousine 9 chỗ
17:30
• Quy Nhon Office
4h
21:30
• Nha Trang Office
219,000 VND
9 available seats
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563726822515.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Catthienhai Travel
4.1
• 39 ratings
Limousine 9 chỗ
08:00
• Quy Nhon Office
4h
12:00
• Nha Trang Office
219,000 VND
6 available seats
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563726822515.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Catthienhai Travel
4.1
• 39 ratings
Limousine 9 chỗ
15:30
• Quy Nhon Office
4h
19:30
• Nha Trang Office
219,000 VND
7 available seats
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563726866615.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Catthienhai Travel
4.1
• 39 ratings
Limousine 9 chỗ
16:30
• Quy Nhon Office
4h
20:30
• Nha Trang Office
219,000 VND
9 available seats
Notice
////static.vexere.com/production/images/1563726866615.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Catthienhai Travel
4.1
• 39 ratings
Limousine 9 chỗ
18:30
• Quy Nhon Office
4h
22:30
• Nha Trang Office
219,000 VND
9 available seats
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575970583405.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Bình Minh Tải
4.3
• 2 ratings
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:15
• Tay Son Ticket Office
5h
21:15
• Nha Trang City
300,000 VND
19 available seats
*Belongs to 16:15 07-06-2020 Tay Son - Ben xe Mien Dong trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575970583405.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Bình Minh Tải
4.3
• 2 ratings
Limousine giường nằm 34 chỗ
15:45
• Bến xe Vĩnh Thạnh
5h30m
21:15
• Nha Trang City
300,000 VND
19 available seats
*Belongs to 16:15 07-06-2020 Tay Son - Ben xe Mien Dong trip
Notice
//static.vexere.com/production/images/1575970583405.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Bình Minh Tải
4.3
• 2 ratings
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:15
• Quy Nhon City
4h
21:15
• Nha Trang City
300,000 VND
19 available seats
*Belongs to 16:15 07-06-2020 Tay Son - Ben xe Mien Dong trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:20
• Quy Nhon City
4h
23:20
• Ba Thanh crossroads
450,000 VND
*Belongs to 16:00 07-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:20
• Quy Nhon City
5h15m
00:35
• Yen Sao Cam Ranh Company
450,000 VND
*Belongs to 16:00 07-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:20
• Tam Quan
5h40m
23:00
• Nha Trang yarn factory
450,000 VND
*Belongs to 16:00 07-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:21
• Tam Quan
7h
00:21
• Cam Ranh Bus Station
450,000 VND
*Belongs to 16:01 07-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:21
• Tam Quan
7h15m
00:36
• Yen Sao Cam Ranh Company
450,000 VND
*Belongs to 16:01 07-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:20
• Quy Nhon City
3h40m
23:00
• Nha Trang yarn factory
450,000 VND
*Belongs to 16:00 07-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:20
• Tam Quan
6h
23:20
• Ba Thanh crossroads
450,000 VND
*Belongs to 16:00 07-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon trip
//static.vexere.com/c/i/27421/xe-hoang-huy-(quang-ngai)-VeXeRe-NBVXXV7-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Hoàng Huy
4.2
• 6 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:21
• Quy Nhon City
5h
00:21
• Cam Ranh Bus Station
450,000 VND
*Belongs to 16:01 07-06-2020 Quang Ngai - Sai Gon trip