loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to Khanh Hoa > limousine Bus ticket from Binh Duong to Nha Trang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Limousine bus tickets from Binh Duong to Nha Trang - Khanh Hoa

: 12 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 24/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
07:00
• Bến xe Bình Dương (LH)
11h
18:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
07:15
• AEON MALL Bình Dương
10h45m
18:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 07:00 30-03-2023 Binh Duong - Nha Trang trip
No prepayment required
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine giường nằm 32 chỗ
13:00
• Bến xe khách thị xã Bến Cát
10h30m
23:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 14:30 30-03-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine giường nằm 32 chỗ
14:30
• Bến xe khách Bình Dương
9h
23:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 14:30 30-03-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
17:00
• Bến xe khách Bình Dương
8h30m
01:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 17:00 30-03-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (Vip24) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
17:30
• Bến Cát (Mỹ Phước 1, 2, 3)
11h30m
05:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 15:30 30-03-2023 Loc Ninh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:15
• Sân Vận Động Gò Đậu
10h45m
05:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 15:30 30-03-2023 Loc Ninh - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:30
• Cổng Xanh QL14
10h50m
05:20
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 16:00 30-03-2023 Phuoc Long - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
19:15
• Sân Vận Động Gò Đậu
10h5m
05:20
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 16:00 30-03-2023 Phuoc Long - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
20:00
• Bến xe Bình Dương (LH)
11h
07:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
20:15
• AEON MALL Bình Dương
10h45m
07:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Nha Trang trip
No prepayment required