loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Ninh Thuan > limousine Bus ticket from Nha Trang to Phan Rang-Thap Cham
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Limousine bus tickets from Nha Trang - Khanh Hoa to Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan

: 11 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 02/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:00
• Nha Trang Booking Office
1h55m
10:55
• Phan Rang 5-way intersections
*Belongs to 09:00 08-06-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP Sang) trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:00
• VCN Phuoc Hai
1h55m
10:55
• Phan Rang 5-way intersections
*Belongs to 09:00 08-06-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP Sang) trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:10
• Nha Trang Booking Office
1h55m
11:05
• Phan Rang 5-way intersections
*Belongs to 09:10 08-06-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP Sang) trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
09:10
• VCN Phuoc Hai
1h55m
11:05
• Phan Rang 5-way intersections
*Belongs to 09:10 08-06-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP Sang) trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
14:15
• VCN Phuoc Hai
1h55m
16:10
• Phan Rang 5-way intersections
*Belongs to 14:15 08-06-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP Sang) trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
14:15
• Nha Trang Booking Office
1h55m
16:10
• Phan Rang 5-way intersections
*Belongs to 14:15 08-06-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP Sang) trip
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Limousine 24 Phòng
00:35
• Khánh Hòa
1h50m
02:25
• Phan Rang Five-way Crossroads
Cát Thiên Hải Limousine
Cát Thiên Hải Limousine
Giường nằm 44 chỗ
• Nha Trang Office
2h
21:30
• Co.opMart Thanh Ha
Quỳnh Nhật
Limousine 24 phòng
19:25
• Thanh Three-way Crossroad
1h55m
21:20
• Phan Rang Five-way Crossroads
Quỳnh Nhật
Quỳnh Nhật
Limousine 34 phòng
21:25
• Thanh Three-way Crossroad
1h55m
23:20
• Phan Rang Five-way Crossroads
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Limousine giường nằm 32 chỗ
22:00
• Khánh Hòa
1h30m
23:30
• Phan Rang Five-way Crossroads
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
22:15
• Khánh Hòa
2h
00:15
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:00 08-06-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
22:45
• Khánh Hòa
2h
00:45
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:30 08-06-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:46
• Khánh Hòa
2h
00:46
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 15:31 08-06-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Trọng Thuỷ Limousine
Trọng Thuỷ Limousine
Limousine 24 phòng đôi
22:45
• Thanh Three-way Crossroad
0h30m
23:15
• Phan Rang Five-way Crossroads
*Belongs to 17:45 08-06-2023 Binh Dinh - Sai Gon (VIP) trip
Ngàn Hà (Bình Định)
Ngàn Hà (Bình Định)
Limousine 22 phòng đơn
• Thanh Three-way Crossroad
1h
23:30
• Phan Rang Five-way Crossroads
Rạng Đông Buslines
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
• Nha Trang yarn factory
2h
23:35
• Phan Rang 5-way intersections
An Phú Buslines
An Phú Buslines
Limousine 24 Phòng
• Khánh Hòa
1h15m
23:30
• Phan Rang