loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to Thanh Hoa > limousine Bus ticket from Thach Ha to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Thạch Hà (22)
 • Nghi Xuân (12)
 • Thị xã Kỳ Anh (8)
 • Can Lộc (4)
 • Hồng Lĩnh (4)
 • Hà Tĩnh (4)
Drop-off point
 • Thanh Hóa (12)
 • Tĩnh Gia (8)
 • Hoằng Hóa (6)
Types of seat
Rating
& up (14)

Limousine bus tickets from Thach Ha - Ha Tinh to Thanh Hoa

: 14 trips
Sort by:
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine VIP 20 phòng (mới)
12:15
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
15:40
• Big C Thanh Hóa
500,000VND
14 seats left
*Belongs to 11:00 05-12-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine VIP 20 phòng (mới)
22:40
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
02:05
• Big C Thanh Hóa
500,000VND
14 seats left
*Belongs to 21:25 05-12-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 34 chỗ
22:15
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
01:40
• Big C Thanh Hóa
420,000VND
24 seats left
*Belongs to 21:00 05-12-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Mận Vũ
Instant booking
Mận Vũ
Limousine 20 chỗ VIP (Có WC)
22:45
• Bến xe Hà Tĩnh
3h25m
02:10
• Big C Thanh Hóa
550,000VND
12 seats left
*Belongs to 21:30 05-12-2022 Ky Anh - Ha Noi trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
12:10
• Bến xe Hà Tĩnh
3h20m
15:30
• Vincom+ Tĩnh Gia
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
12:15
• VP Thạch Hà
3h15m
15:30
• Vincom+ Tĩnh Gia
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:00
• Bến xe Hà Tĩnh
3h20m
13:20
• Vincom+ Tĩnh Gia
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:00
• Bến xe Hà Tĩnh
4h10m
14:10
• VP Thanh Hóa
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
12:15
• VP Thạch Hà
4h5m
16:20
• VP Thanh Hóa
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:00
• Bến xe Hà Tĩnh
4h20m
14:20
• Quán nem Anh Dân
Spotlessly clean
450,000VND

Rate your ticket searching experiences

Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:05
• VP Thạch Hà
4h5m
14:10
• VP Thanh Hóa
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:05
• VP Thạch Hà
3h15m
13:20
• Vincom+ Tĩnh Gia
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
12:10
• Bến xe Hà Tĩnh
4h10m
16:20
• VP Thanh Hóa
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:05
• VP Thạch Hà
4h15m
14:20
• Quán nem Anh Dân
Spotlessly clean
450,000VND