loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Tien Giang to Bac Lieu
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediate
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Cái Bè (8)
 • Mỹ Tho (8)
 • Thị xã Cai Lậy (8)
Drop-off point
 • Đông Hải (120)
 • Giá Rai (108)
 • Bạc Liêu (30)
 • Phước Long (24)
 • Hoà Bình (6)
Types of seat
Rating
& up (24)

Limousine bus tickets from Tien Giang to Bac Lieu

: 24 trips
Sort by:
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:36
• Cai Lậy (QL 1A)
5h21m
02:57
• Bến xe khách Hộ Phòng
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
22:12
• Cái Bè (QL 1A)
4h30m
02:42
• VP Giá Rai
280,000VND
17 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:00
• Ngã 3 Trung Lương
4h47m
16:47
• VP Bạc Liêu
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:36
• Cai Lậy (QL 1A)
4h11m
01:47
• VP Bạc Liêu
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:00
• Ngã 3 Trung Lương
5h57m
02:57
• Bến xe khách Hộ Phòng
280,000VND
17 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:00
• Ngã 3 Trung Lương
5h17m
17:17
• Hòa Bình
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:00
• Ngã 3 Trung Lương
5h17m
02:17
• Hòa Bình
280,000VND
17 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:00
• Ngã 3 Trung Lương
5h57m
17:57
• Bến xe khách Hộ Phòng
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
13:12
• Cái Bè (QL 1A)
4h45m
17:57
• Bến xe khách Hộ Phòng
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:36
• Cai Lậy (QL 1A)
4h11m
16:47
• VP Bạc Liêu
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip

Rate your ticket searching experiences

Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:36
• Cai Lậy (QL 1A)
4h41m
02:17
• Hòa Bình
280,000VND
17 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
13:12
• Cái Bè (QL 1A)
3h35m
16:47
• VP Bạc Liêu
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
13:12
• Cái Bè (QL 1A)
4h5m
17:17
• Hòa Bình
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
22:12
• Cái Bè (QL 1A)
4h45m
02:57
• Bến xe khách Hộ Phòng
280,000VND
17 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:00
• Ngã 3 Trung Lương
4h47m
01:47
• VP Bạc Liêu
280,000VND
17 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
22:12
• Cái Bè (QL 1A)
3h35m
01:47
• VP Bạc Liêu
280,000VND
17 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:36
• Cai Lậy (QL 1A)
5h21m
17:57
• Bến xe khách Hộ Phòng
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
12:00
• Ngã 3 Trung Lương
5h42m
17:42
• VP Giá Rai
280,000VND
18 seats left
*Belongs to 11:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
22:12
• Cái Bè (QL 1A)
4h5m
02:17
• Hòa Bình
280,000VND
17 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip
Trí Nhân Limousine
Instant booking
Trí Nhân Limousine
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:00
• Ngã 3 Trung Lương
5h42m
02:42
• VP Giá Rai
280,000VND
17 seats left
*Belongs to 20:00 29-09-2022 Sai Gon - Bac Lieu (VIP) trip