loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Long Nguyen bus tickets from Sai Gon to Khanh Hoa

: 6 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 02/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
14:30
• Trạm Quận 8
9h30m
00:00
• Khánh Hòa
*Belongs to 16:00 04-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
15:00
• Trạm Quận 8
9h30m
00:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 16:30 04-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
15:01
• Trạm Quận 8
9h30m
00:31
• Khánh Hòa
*Belongs to 16:31 04-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
16:00
• Mien Dong Bus Station - Ticket Box 4
8h
00:00
• Khánh Hòa
*Belongs to 16:00 04-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
16:30
• Mien Dong Bus Station - Ticket Box 4
8h
00:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 16:30 04-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:31
• Mien Dong Bus Station - Ticket Box 4
8h
00:31
• Khánh Hòa
*Belongs to 16:31 04-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip