loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Thuan > Minh Nghia Bus ticket from Sai Gon to Mui Ne
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Minh Nghia bus tickets from Sai Gon to Mui Ne - Binh Thuan

: 17 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 04/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
07:00
• VP 109
5h35m
12:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 07:30 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine 32 chỗ
09:00
• VP 109
5h35m
14:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 09:30 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine 32 chỗ
09:30
• 816 Highway 13
5h5m
14:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 09:30 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:00
• VP 109
5h35m
15:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 10:30 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
10:30
• VP 109
5h35m
16:05
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 11:00 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
11:00
• 816 Highway 13
5h5m
16:05
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 11:00 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
12:30
• VP 109
5h35m
18:05
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 13:00 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
13:00
• 816 Highway 13
5h5m
18:05
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 13:00 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
14:00
• VP 109
5h35m
19:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 14:30 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
15:30
• VP 109
5h35m
21:05
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 16:00 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
16:00
• 816 Highway 13
5h5m
21:05
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 16:00 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
17:30
• VP 109
5h35m
23:05
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 18:00 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
20:30
• VP 109
5h35m
02:05
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 21:00 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:45
• VP 109
5h35m
02:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 21:15 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
21:00
• VP 109
5h35m
02:35
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 21:30 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:15
• 816 Highway 13
5h5m
02:20
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)
*Belongs to 21:15 06-06-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
• Phuong Trang Gas Station
4h55m
18:05
• KDL Suối Tiên (Mũi Né)