Minh Tri Limousine - Da Lat bus

Compare bus fares and schedules of Minh Tri Limousine - Da Lat Bus with others

Easy to book the Buses of Minh Tri Limousine - Da Lat

Journey Price
Dalat - Lam Dong to Nha Trang - Khanh Hoa 2 buses / day
Nha Trang - Khanh Hoa to Dalat - Lam Dong 2 buses / day

diachi_vi Minh Tri Limousine - Da Lat bus diachi_en

 Headquarter: 51 Mac Dinh Chi (so cu 35), Ward 4, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng