loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Soc Trang to Sai Gon > My Duyen Bus ticket from Long Phu to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Số chỗ trống
1
50
Pick-up point
 • Long Phú (20)
  • Bến xe Đại Ngãi (10)
  • VP Đại Ngãi - Mỹ Duyên (10)
Drop-off point
 • Bình Tân (10)
  • Bến xe Miền Tây (10)
Types of seat

My Duyen bus tickets from Long Phu - Soc Trang to Sai Gon

: 22 trips
Sort by:
Notice
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
07:30
• Bến xe Đại Ngãi
5h
12:30
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
24 available seats
Notice
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
21:00
• Bến xe Đại Ngãi
5h
02:00
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
24 available seats
Notice
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
13:00
• Bến xe Đại Ngãi
5h
18:00
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
24 available seats
Notice
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
23:00
• Bến xe Đại Ngãi
5h
04:00
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
24 available seats
Notice
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
11:00
• Bến xe Đại Ngãi
5h
16:00
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
24 available seats
Notice
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
06:30
• Bến xe Đại Ngãi
5h
11:30
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
24 available seats
Notice
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
10:00
• Bến xe Đại Ngãi
5h
15:00
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
23 available seats
Notice
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
12:00
• Bến xe Đại Ngãi
5h
17:00
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
24 available seats
Notice
Mỹ Duyên
Instant booking
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
08:30
• Bến xe Đại Ngãi
5h
13:30
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
24 available seats
Notice
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
15:31
• Bến xe Đại Ngãi
5h
20:31
• Mien Tay Bus Station
150,000VND
Notice
Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
3.5 (46)
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Đại Ngãi
5h
02:59
• Mien Tay Bus Station
150,000VND