loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Duong to An Giang > Sleeper Bus ticket from Ben Cat to An Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Trips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off points
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Bến Cát (12)
Drop-off point
 • An Phú (6)
 • Tri Tôn (6)
 • Tịnh Biên (6)
 • Châu Đốc (2)
 • Long Xuyên (2)
 • Phú Tân (1)
 • Tân Châu (1)
Rating

Sleeper bus tickets from Ben Cat - Binh Duong to An Giang

: 12 trips
Sort by:
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ngã 3 Công An Bến Cát
10h
05:00
• Bx. Tịnh Biên
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Giang Thanh trip
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ngã 3 Công An Bến Cát
6h30m
01:30
• Long Xuyên
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Giang Thanh trip
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã 3 Công An Bến Cát
5h15m
00:00
• Long Xuyên
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Chau Doc trip
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã 3 Công An Bến Cát
12h15m
07:00
• Bến xe Long Bình
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Chau Doc trip
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã 3 Công An Bến Cát
8h15m
03:00
• Bx. Tịnh Biên
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Chau Doc trip
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ngã 3 Công An Bến Cát
11h15m
06:15
• Bến xe Long Bình
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Giang Thanh trip
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ngã 3 Công An Bến Cát
8h30m
03:30
• Bx. Châu Đốc
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Giang Thanh trip
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã 3 Công An Bến Cát
10h45m
05:30
• Bx .Tri Tôn
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Chau Doc trip
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ngã 3 Công An Bến Cát
10h30m
05:30
• Bx .Tri Tôn
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Giang Thanh trip
Quang Huy
Quang Huy
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Ngã 3 Công An Bến Cát
6h15m
01:00
• Bx. Châu Đốc
200,000VND
*Belongs to 20:00 30-03-2023 Binh Duong - Chau Doc trip

Rate your ticket searching experiences

Kim Thoa
Giường nằm 44 chỗ
• Bến Xe Bến Cát
6h45m
01:45
• Bến xe Tân Châu
Not available on VeXeRe
Kim Thoa
Giường nằm 44 chỗ
• Bến Xe Bến Cát
5h45m
00:45
• Văn Phòng Phú Tân
Not available on VeXeRe