loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Lak to Ba Ria-Vung Tau > Sleeper Bus ticket from Dak Lak to Vung Tau
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Dak Lak to Vung Tau - Ba Ria-Vung Tau

: 35 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 02/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:00
• VP Krông Búk
15h25m
06:25
• Vung Tau Coach Station
No prepayment required
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:00
• Krông Năng
15h30m
06:30
• Vung Tau Coach Station
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• N4 Chợ Tam Giang
13h30m
06:00
• Vung Tau Office
No prepayment required
Tuấn Trung
Instant booking
Tuấn Trung
Giường nằm 44 chỗ
18:45
• M’ĐRắk Office
11h30m
06:15
• Vung Tau Coach Station
*Belongs to 20:30 10-02-2023 Dak Lak - Vung Tau trip
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:00
• Thị xã Buôn Hồ
13h45m
08:45
• Vung Tau Coach Station
No prepayment required
Tuấn Trung
Instant booking
Tuấn Trung
Giường nằm 44 chỗ
19:15
• Eakar
11h
06:15
• Vung Tau Coach Station
*Belongs to 20:30 10-02-2023 Dak Lak - Vung Tau trip
Tuấn Trung
Instant booking
Tuấn Trung
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Phuoc An
10h30m
06:15
• Vung Tau Coach Station
*Belongs to 20:30 10-02-2023 Dak Lak - Vung Tau trip
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:45
• Buon Ma Thuot
13h
08:45
• Vung Tau Coach Station
*Belongs to 19:00 10-02-2023 Buon Ho - Buon Ma Thuot - Sai Gon - Dong Nai - Vung Tau trip
No prepayment required
Tuấn Trung
Instant booking
Tuấn Trung
Giường nằm 44 chỗ
20:30
• South Bus station of Buon Ma Thuot
9h45m
06:15
• Vung Tau Coach Station
Hoàng Trung (Vũng Tàu)
Limousine phòng 32 chỗ
23:00
• Buon Ma Thuot Office
9h
08:00
• Vung Tau Coach Station
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
16:45
• Krong Nang District Bus Station
13h15m
06:00
• Vung Tau Office
*Belongs to 16:30 10-02-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Phu Xuan Commune
13h
06:00
• Vung Tau Office
*Belongs to 16:30 10-02-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• Xuan Phu Commune
12h45m
06:00
• Vung Tau Office
*Belongs to 16:30 10-02-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
17:20
• 49 Crossroad
12h40m
06:00
• Vung Tau Office
*Belongs to 16:30 10-02-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
17:30
• Ea Kar
12h30m
06:00
• Vung Tau Office
*Belongs to 16:30 10-02-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
18:15
• Krông Pắk
11h45m
06:00
• Vung Tau Office
*Belongs to 16:30 10-02-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• VP Buôn Ma Thuột
10h30m
06:00
• Vung Tau Office
*Belongs to 16:30 10-02-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Anh Phát
Anh Phát
Giường nằm 44 chỗ
18:05
• KM 92
11h40m
05:45
• Vung Tau Coach Station
Anh Phát
Anh Phát
Giường nằm 44 chỗ
19:35
• Bến xe phía bắc Buôn Ma Thuột
10h10m
05:45
• Vung Tau Coach Station
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 22 phòng
18:00
• Eakar Bus Station
11h30m
05:30
• Vung Tau Coach Station
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 22 phòng
18:00
• Ea Kar
11h30m
05:30
• Vung Tau Coach Station
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 22 phòng
18:00
• Ea Kar
11h30m
05:30
• VP 225 Võ Thị Sáu
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 22 phòng
18:00
• Eakar Bus Station
11h30m
05:30
• VP 225 Võ Thị Sáu
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 22 phòng
18:30
• Krông Pắk
11h
05:30
• VP 225 Võ Thị Sáu
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 22 phòng
18:30
• Krông Pắk
11h
05:30
• Vung Tau Coach Station
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 22 phòng
19:30
• VP Buôn Ma Thuột
10h
05:30
• VP 225 Võ Thị Sáu
Tân Niên
Tân Niên
Limousine 22 phòng
19:30
• VP Buôn Ma Thuột
10h
05:30
• Vung Tau Coach Station
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• Chu Pha
11h30m
17:30
• Vung Tau Office
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Ea H'leo
11h
17:30
• Vung Tau Office
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
07:10
• Buôn Hồ
10h20m
17:30
• Vung Tau Office