loading
Bus
Flight
20k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Hue - Thua Thien-Hue to Sai Gon

: 35 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 03/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Khoa - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Khoa - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ
03:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
24h
03:00
• Bến xe Miền Đông mới
*Belongs to 15:00 07-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Khoa - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Khoa - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ
03:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h
04:00
• The East Station
*Belongs to 15:00 07-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Phi Long - Huế
Instant booking
Phi Long - Huế
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe phía Nam
22h
06:00
• Nga Tu Ga station
No prepayment required
Minh Đức (Huế)
Instant booking
Minh Đức (Huế)
Limousine 32 phòng
09:00
• Bến xe phía Nam
21h
06:00
• An Suong Bus Station
No prepayment required
Phi Long (Hùng Thảo)
Instant booking
Phi Long (Hùng Thảo)
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• South of Hue City Bus Station
20h35m
06:35
• Nga Tu Ga station
No prepayment required
Tâm Minh Phương
Instant booking
Tâm Minh Phương
Giường nằm 46 chỗ
13:30
• Bến xe phía Nam
20h10m
09:40
• Mien Dong Bus Station
Hoàng Khoa - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Khoa - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ
21:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h
22:00
• The East Station
*Belongs to 09:00 08-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Khoa - Hà Nội
Instant booking
Hoàng Khoa - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ
21:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
24h
21:00
• Bến xe Miền Đông mới
*Belongs to 09:00 08-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Phi Long (Cánh Cam)
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• South of Hue City Bus Station
20h35m
04:35
• Nga Tu Ga station
Anh Khoa - Hà Nội
Anh Khoa - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ
20:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
26h
22:15
• The East Station
Anh Khoa - Hà Nội
Anh Khoa - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ
20:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
24h
20:15
• Bến xe Miền Đông mới
Anh Khoa - Hà Nội
Anh Khoa - Hà Nội
Giường nằm 46 chỗ
20:15
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
26h
22:15
• An Suong Bus Station
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
22:10
• Đường tránh Huế
24h32m
22:42
• Bến xe Miền Đông
Good service attitude
Phi Long - Huế
Phi Long - Huế
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe phía Nam
21h30m
05:30
• New Mien Dong Bus Station
*Belongs to 08:00 08-06-2023 Hue - Sai Gon trip
No prepayment required
Minh Đức (Huế)
Minh Đức (Huế)
Limousine 32 phòng
09:00
• Bến xe phía Nam
20h
05:00
• New Mien Dong Bus Station
*Belongs to 09:00 08-06-2023 Hue - Sai Gon trip
No prepayment required
Tâm Minh Phương
Tâm Minh Phương
Giường nằm 46 chỗ
13:30
• Bến xe phía Nam
19h40m
09:10
• New Mien Dong Bus Station
*Belongs to 13:30 08-06-2023 Hue - Ho Chi Minh trip
An Bình (Thái Bình)
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
18:02
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
21h
15:02
• An Suong bus station (HCMC)
*Belongs to 02:02 08-06-2023 Thai Binh - Ho Chi Minh trip
Hoàng Long Hải Vân
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
• Tuan Bridge
20h
05:00
• 3rd Gate Mien Dong Bus Station
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
00:25
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
21h50m
22:15
• An Suong Bus Station
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
00:25
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
22h20m
22:45
• 3rd Gate Mien Dong Bus Station
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h45m
06:45
• Bến Xe Miền Đông
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
25h30m
06:30
• Sai Gon Office
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
21h40m
05:25
• New Mien Dong Bus Station
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
22h22m
06:07
• 3rd Gate Mien Dong Bus Station
Thanh Thủy
Thanh Thủy
Giường nằm 44 chỗ
04:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
20h
00:30
• Ty Nghia Station
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
15:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
22h30m
14:00
• New Mien Dong Bus Station
Comfortable seat/ bedCleanlinessGood service attitude
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
15:30
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
23h10m
14:40
• 3rd Gate Mien Dong Bus Station
Comfortable seat/ bedCleanlinessGood service attitude
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
16:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
22h30m
14:30
• New Mien Dong Bus Station
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
16:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
23h10m
15:10
• 3rd Gate Mien Dong Bus Station
An Bình (Thái Bình)
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
18:02
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
20h
14:02
• Gate of Mien Dong New Bus Station (HCMC)