loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Lak to Binh Phuoc > Sleeper Bus ticket from Krong Nang to Bu Dang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Krong Nang - Dak Lak to Bu Dang - Binh Phuoc

: 6 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 19/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:00
• Krông Năng
9h40m
00:40
• Trạm Dừng Bù Đăng
*Belongs to 15:00 27-03-2023 Krong Nang - Sai Gon - Dong Nai - Vung Tau trip
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• N4 Chợ Tam Giang
7h
23:30
• Bù Đăng
*Belongs to 16:30 27-03-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
16:45
• Krong Nang District Bus Station
6h45m
23:30
• Bù Đăng
*Belongs to 16:30 27-03-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Phu Xuan Commune
6h30m
23:30
• Bù Đăng
*Belongs to 16:30 27-03-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• Xuan Phu Commune
6h15m
23:30
• Bù Đăng
*Belongs to 16:30 27-03-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
17:20
• 49 Crossroad
6h10m
23:30
• Bù Đăng
*Belongs to 16:30 27-03-2023 N4 Cho Tam Giang - Vung Tau trip
No prepayment required