loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Phu Tho to Ha Noi > Sleeper Bus ticket from Phu Tho to Soc Son
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Việt Trì (10)
 • Phú Thọ (2)
 • Lâm Thao (4)
 • Cẩm Khê (2)
 • Hạ Hòa (2)
Drop-off point
 • Sóc Sơn (18)
 • Nam Từ Liêm (3)
Rating
& up (11)
& up (13)

Sleeper bus tickets from Phu Tho to Soc Son - Ha Noi

: 107 trips
Sort by:
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:05
• Khu Vực Phú Thọ Km 55
1h40m
03:45
• Văn Phòng Nội Bài
130,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:20
• Khu Vực Phú Thọ Km 49
1h25m
03:45
• Văn Phòng Nội Bài
130,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 55
1h40m
22:30
• Văn Phòng Nội Bài
130,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 49
1h25m
22:30
• Văn Phòng Nội Bài
130,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
03:00
• Khu Vực Phú Thọ Km 67
1h30m
04:30
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 49
1h15m
10:00
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 67
1h30m
10:00
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
03:10
• Khu Vực Phú Thọ Km 55
1h20m
04:30
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 55
1h20m
10:00
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
03:15
• Khu Vực Phú Thọ Km 49
1h15m
04:30
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND

Rate your ticket searching experiences

Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:35
• Trạm dừng nghỉ Km 98
1h55m
04:30
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Khu Vực Phú Thọ Km 78
1h35m
10:00
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Trạm dừng nghỉ Km 98
1h55m
10:00
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:55
• Khu Vực Phú Thọ Km 78
1h35m
04:30
• Văn Phòng Nội Bài
120,000VND
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm 38 chỗ
00:20
• KM 57 - Phú Thọ
4h30m
04:50
• Ngã tư Nội Bài
100,000VND
Cầu Mè
Cầu Mè
Giường nằm 41 chỗ
02:30
• Việt Trì
1h20m
03:50
• Ngã tư Nội Bài
250,000VND
Cầu Mè
Cầu Mè
Giường nằm 41 chỗ
• Việt Trì
1h20m
16:50
• Ngã tư Nội Bài
250,000VND
Nhật Minh
Nhật Minh
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Lâm Thao
0h
14:00
• Ngã tư Nội Bài
60,000VND